DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 23     <-- 23 -->        PDF

O sitnim proredama,


Srez:


Breziki. V.
Bukovac. VI.
Ukupno:
Sveukupno:


u g o d i n i
1912—1918 1919/20 j 1920/21 1921/22
provedene sitne prorede na površini od . . . . k. j.114-—
114-—


57´— f .76-— 110-—
80-— 80´— ". 1 110—
137-— 156-— 220-—
627´— kat. jutara


Videći tako lijep uspjeh u spomenutim srezovima pokušalo
se i u ostalim predjelima šuinarije, uvesti sitne prorede; potreba
na jeftinom ogrijevnom drvu učinila je svoje: u srezu Gudovac,
kraj Bjelovara proređeno je u z:imi 1921./22.: 48,— kat. jutara, a
u susjednom predjelu Blatnica ispod Narte (kotar Bjelovar) prO:=
ređena je dosada čitava preliminirana površina od 100,— kat.
jutara, tako da se jedva udovoljilo jagmi za »parcelom«. Da se
uzmogne udovoljiti čitavoj potrebi okoliša na gorivu, predano
je u smislu ministarske naredbe, broj 20.100—1921. (Snabdeva?
nje zemljoradnika drvom) daljnih 150,— kat. jutara na provađanje
sitnih proreda, koje će ove zime biti svakako provedene. Do^
damo li tu površinu od 298.^—kat. jut. k onoj napred iskazanoj,
vidimo, da je u području kr. šumarske uprave u Dragancu i krat^
kom vremenu putem sitne prorede pročišćena lijepa površina


o d
925.— k a t. j u t a r a. :
Finacijalni uspjeh tih proreda vidljiv je iz slijedećeg pre?
sleda:


Srez:


Breziki V.
Bukovac VI,
BiatnicaIX./l
Gudovac X.
Ukupno:
Sveukupno:


1


Financijalni prihod prorede u godini


Ukupno:


1912-1918 1919/20 , 1920/21 1921/22
Dinara:


— 450-— 693-— 570-— 1713-—
367´— 575-— 612-— 862*— 2416´—
— — — 1875-— 1875-—
~ —
" 350"— 360 —
367-— 1025-— 1305"— I 3667—
6364-—


6364´— Din.