DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 24     <-- 24 -->        PDF

O sitnim proradama.


Baveći se tim pitanjem sitnih proreda pobliže, opaženo je,
. ie za izvlačenje posječenog materijala _nepodesna^dosadanja
?azLba plohe ni 6 usporednih pruga; mjesto toga dijeljena je
od sada svaka ploha popriječnim potezom na dvije pole, a svaka
pola dalje na troje. (Vidi sliku 4) i ^ . ,


Time ie znatno skraćena duljina za izvlačenje drva . unu.
trašniosti plohe na prosjeku, a ujedno su se od sada mogla cetNm.
rica kupaca koristiti blizinom prosjeka a ne samo dvojica, kako
ie to bio slučaj kod prijašnjeg razdjeljenja. _


Što se tiče "samog načina ustanovljenja drvne mase, koja se
na 1. kat. jutru može posjeći, odnosno modusa obračuna, mo*
guća su dva puta i to:


Slilo ,1. . " ´.


1 . f


.-. hal.Jat


i ´1 ! /A/ t 1 1 ,.


´[ !


»


1
1 1 1 1 1 1 1 . ´


i 1 1, I t !


] ´
1 !


^ 1


^1
.1
11 1


1 " i i 1 I11
.. . ^- Dostalac provede .sitnu proredu na doznačenoj mu povr?
smi, a IZ izrađene množine drva i jedinične cijene sortimenta
ustanovi se putem naknadne premjerbe, veličina pristojbe, koju
stranka ima da uplati.


2._ Putem primjernih ploha ustanovi se unaprijed popriječna
mnozma drva koja se na 1. kat. jutru može i smije putem sitne
provede izvaditi, zatim razmjer sortimenata, a odavle se dalje


^t´iT-Sf. ´´"1^7´´** ´^´´^"´´^ materijala na toj površini, odnosno


viijednost jednog jutra sitne prorede.
čin. .!^; ´´^"´^^ P° ´´^´^^Ž Pitanje, koji je od navedena dva na.
bSrSdSiii´^i^ŽSf´^ - ovaj drugi način, kod čega su