DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 25     <-- 25 -->        PDF

O sitnim ,prorcdaina. ´ . 65


1. Šumarija s površinom od 17.109.13 k. jutara rastresena je
u 5 glavnih kompleksa na velikom prostoru, ograničenom u glav^
nom stranicama trokuta, kojemu sui uglovi:
Bjelovar — Gradec kraj Križeva — te selo Okoli kraj Lu^^
dine u Moslavini.


2. Godišnji etat šumarije iznaša okruglo 30.000 m´^ od čega ot^
pada 10% na glavne a 90% napredužitke. Sav taj veliki etat ...^
daje se malim dražbama u skupinama od 5—8 m^ okolišnom .^dteljstvu
za pokriće njegove kućne potrebe. Vrijednost tako prodanog
materijala iznaša preko jedan milijun kruna. Sav taj veliki sezona
ski posao treba obaviti u nekoliko jesenjih i zimskih mjeseci;
provađanje sitnih proreda pada u isto vrijeme, te nije bilo mo^
guče za volju naknadne premjerbe složajeva granja i šiblja, ..^
puštati važnije i unosnije dražbe jačeg drva — a sve to na
teritoriju velikih udaljenosti.
Za prilike kr. šumske uprave u Dragancu najbolje je odgo^
varao ovaj način unovčenja sitnih.proreda, dok bi se u drugim
prilikatna, moguće bolje dao upotrebiti prvi način. Spomenuli
smo i naprijed, da generalisanje u šumarst\^ nije uvijek na
mjestu, te to vrijedi i ovdje. Da se ustanovi drvna masa, koja
se, na jednom jutru površine može posjeći, polagane su na raz==
nim mjestima šume primjerne plohe, koje su pod stručnim nad?
zorom upravitelja šumarije proređene. Obzirom na sporost toga
posla, te velike troškove, uzimane su te primjerne plohe dosta
male i to kao kvadrat sa stranicom od 5 hvati, dakle površinom
od 25 četvornih hvati, tako da na jedno jutro dolaze: 1600 : 25 =
64 takove plohe, što čini 1 "56%.


I tako su sastojinske prilike vrlo jednolične, bilo bi za tačnost
rezultata zgodnije, da se je uzeo kvadrat sa stranicom od barem
10 hvati, a postotak bi u tom. slučaju iznašao: 1\56 X 4 --6 24 .-
Sve drvo posječeno na primjernoj plosi kubisano je metodom
dijeljenja na sekcije s duljinom od 2 inetra. Promjeri u sredini
sekcije zaokruživani su na čitave centimetre. Ta tačnost je obzi^
rom na svrhu te malenu vrijednost materijala dovoljna, dok bi
se u znanstvene svrhe promjeri imali svakako mjeriti na
milimetar.


Podatke jedne pnmjei*ne plohe saopćujemo kako slijedi:


Vrst drva:


Srednji RJ


]Bukva, grab: Topola, breza, iva, glog, divlje, voće.
promjer Kubni o 1 j Kubni


´. Broj komada:


cm ´ sadržaj: m´ broi komada: J ^ s


a


^ sadržaj: ..


2 60 0-0360
3 30 0-0212 2 0-0014
4 14 0-C176 3 0-0038
5 5 0-0098 1 0-0020
6 2 m 3 0-0085 1 0-0028
7 1 0-0038
8 — —
9


10

Ukupno: 0-0969


0-0100