DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 26     <-- 26 -->        PDF

O sitnim proredama.


bS


Aritmetičkom sredinom rezultata SVIJU primjernih i^Ioha
ustanovljena je srednja drvna masa prihoda prorede na jedno]
plohi, a odavle je dalje izračunat proredm etat na 1 k. jutru, te


^^´l^^^ bukovog i grabovog goriva, te 2-18 .^ topoiovog
ivovog i sL goriva, ili na 1 k. jutru 6 0 m´ ukupno. ^
Vrijednost drvno^g materijala ustanovljena je na osnovu
cijena tarifalnog cijenika za godinu 1920—21.


Sortimenat: Bukva, grab: Tvrdo granje i šiblje 100^0; cijena 1 m^ -S"— .
60%; „ =2-50 .


Iva, topola } : »
breza i ostalo ) : oblice „ 40%; „ - 4--.


Vrijednost drva iznaša:


4-32 X 5 + 2-18 X (0-6 X 2*5 + 0´4 X 4) = 21´60 218.


(1-5+ 1-6) - 21´.0 +2*18X3-10 - 21*60 676 - 28-36 ..


. toj vrijednosti drva dodaje se trošak parceliranja ploha
na manje površine od 1 kat. jutra, kao i trošak proredis^anja
primjernih ploha; isti iznaša prema radničkim listinama 1´50 .
po 1 kat jutru, tako da iskhčna cijena jednog jutra^površine za
provađanje sitnih proreda iznaša okruglo 30 . = 7-5 Din. Jedan
kubni metar drva iz sitne prorede vrijedi prema tome: 7-5 :6-5 —
1-16 Din.; ta jedinična cijena svakako´ nije visoka, nu pokušamo
li da je ustanovimo analitičnim putem, nalazimo^ da je još uvijek
dosta znatna, jer moramo uzeti u obzir, da za valjano proveden je
sitne prorede na jedno´m jutru, uz izvlačenje materijala na ...^
sjeke,^ treba 10—20 radnih dana, već prema sastojinskim priliv
kam;i i obhku te položaju plohe.


Pojedme parcele obrojče se tekućini brojem i izdaju ....^...
dražbom, najboljem nudiocu na izradu. IsHična cijena je 7-5 Din;
bolje plohe u kojima ima više topole i breze, uslijed većeg broja
natjecatelja dođu i na 15—20 Din. po jutru. Prigodom uplate
kupovnine ubire se ujedno jamčevina od 7-5 Din po jutru, kao
zalog za tačno vršenje dražbenih uvjeta, naloga lugara koji nad^
zire i rukovodi izradu, te konačno kao i garancija za eventualnu
šumsku štetu na kupljenoj površini.


Stabla, koja se smiju posjeći, ne označuju se individualno;
u-opcim uvjetima dražbeno´g zapisnika, kratkim i jezgrovitim
riječima označi se, što se sve smije posjeći kao n. pr.Tsva iva,
topoia, breza, trnje i divlje voće, u koliko se ne nalaze na ve^
coj cistmi, mogu se posjeći; zatim tanji, slabiji grabovi izbojci
IZ pania, g5ijc je vise na okupu, te konačno tanka, svinuta, grbava
Ih mace oštećena stabalca svih vrsta drveća — osim hrasta -u
ko iko su slabija od 5 cm prsnog promjera a nesposobna za
ciaijm uzgoj itd. Sve te radnje obavijaju se pod neposrednim
nadzorom sreskoga_ lugara te po njegovim uputama. U dražbene
uvjek uvrsuje se i klauzula, da će svaki, koji hi pravio štetu