DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 27     <-- 27 -->        PDF

O :»itnim prorcdaina


u svojoj pai´cefi, biti izkijučen od daljnje izrade, te iiuhi pravD
´... eventualno izrađeno drvo, dok će se sama sleta podmiriti i/
iiplaćene jamčevine. Do.tžodi li se, da se na jednoj dražbi izda
po 60-- 70 kat. jutara, branjevine na proredivanje, uputno je radi
lakšet; nadzora, razdijeliti dostalce u A´ise partija, te ih postepeno
l^ripuštati izradi.


U godini i019./2(). proredeno je u sre/u Bukovae 80-- kat.
jutara, a ustei^nuto je samo dojema strankama za po^iinjenu
šumsku štetu 41,40 Din, što jasno dokazuje, da se uz jasne i od--resite
dražbene uvjete dobru podjelu rada te intenzivni nadzor,
kao i ubiranje primjerene jamčevine, ne treba bojati, da će kupei
sitne prorede poharati mladu šumu. Što više prigodom konačnom
pregledavanja prorcdnih površina u svrhu povratka jamčevine,
mnogo je puta ustanovljeno, da je premalo proredeno, te je
stranka po drugi put tu i tamo preguste hrpe razredivala ili .^11..
i k zcm.lji pognuta grabova stabalea, koja se nikad ne bi mogl^i


pridići, imala posjeći.


Sa sitnim je proredama najbolje otpočeti u ranu jesen, čim
list padne, da se na taj način oba\d najveći dio posla, prije ..^
senjih kiša i snijega, jer to sprečava i onemogućuje svaki rad
u gustišu.


ProvađiUije sitnih proreda zahtijeva neprekidni i strogi nad?
zor lugarskog osoblja. Pošto je time i čitavo gospodarenje inten^
zivnije trebali bi i srezovi, u kojima se mnogoproreduje, da su
nešto manji, od onih, koji su mirni, pasivni. Za vrijeme najin^


.tenzivnijeg proA^adanja sitne proreeie preporuča se ]~)rivremeno
dodijeliti sreskom lugaru pomoćnog čuvara.


Posječeni drvni materijal ima se izvući na prosjeke, odakle
se smije izvažati tek nakon njegove pregledbe po sreskom liigaru.
Nakon dovršene izrade pregleda upravitelj šumarije detaljno
i tačno svaku parcelu; tom prilikom odrede se eventuahii ..^
pravci na pojedinim površinama, dok se onima koji su svoje
radnje bez prigO´Vora ohavili, kod šumarije pohranjene jamče^
vine, vrate putem nadležnih općinskih p-oglavarst.?´a. Najteže
je uvesti sitn^e prorede u život, jer se u početku narod odbija od
toga načina nabave drva; Čim je prvi pokušaj uspio i kupci vide
one silne hrpe granja i šiblja, koje se iz parcela izvuku, a za ..^
len novac, svakim se danom javljaju novi kupci i sitnim je ...^
redama život osiguran. Ponovno naglašujemo, da su sitne ...=
i^ede jedino tamo moguće,.gdje je velika potreba na ogrijevnom
drvu. Nema li toga preduvjeta, njihovo je provađanje neprovedivo
i uz najpodesnije gospodarsko razdjeljenje šume. U šumama na
relativnom šumskom, tlu te u okolišu sa gustim stanovmištvom
kao i intenzivnom poljoprivredom moguće je provađanje sitnih
proreda.


Kraj oko Dubrave (kotar Čazma) je jedan od najnapredni^
jih dijelova Bjelovarsko^Križevačke županije. Naročito je velik
broj naseljenika te ostalih u šumskom pogledu »bespravnih«. Po?
treba na drvu je velika,, a šume imovne općine i zemljišne zajednice
jedva podmiruju, najpreču potrebu svojih oAdaštenika: