DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 29     <-- 29 -->        PDF

<-) sitnim prored uma.


Na. površini od 925 kat. jutara, koja je dosad proredcna, od^-nosno
koja će do proljeća biti izrađena, izvađeno je do sada putem
sitiie prorede kojih 3—6000 nf\ što je znatna drvna masa.
koja u velikoj ..... popunjuje potrebni etat.


Ostaje još da obrazložimo Nelićinu proreduog etata. Drvna
masa od 6.30 nr\ koja se na površini od 1 kat. jutra može izMu
diti, izgleda nam u prvi mah velikom. Jedan od razloga za to
mišljenje svakako je još u nas dosta uvriježeni konzervatizam u
pogledu proreda. Pregledavanjem i proučavanjem gospodarskih
osnova za šume područja državnog šumskog ureda u Zagrebu,
nalazimo upravo minimalne propise za veličinu proreduog etata;
množina od 2—3 nf´ po jutru, jeste običajni i:>ropis, te rijetki;
gdje nalazimo preliminar od 10 m\ Ta konzervativnost gospo>
darskih osnova prešla je prirodno i na njihove provađače, sto
je urodilo posljedieom, da se .jiho.^ horizont u tom praveu su=^
zio, te oni i nehoti.ee postadoše tjesnogrudni, držeći se slijepo
propisa. Daleko smo i od pomisli, da prejakim proredama osjet-,
Ijivo umanjujemo budući glavni sjeeivi prihod, pogotovo u tako
mladim sastojinama, kao što su ove o kojima je riječ, jer bi to
značilo sigurnu ruinu za njih. Konzervatizma se u s\´emu teško
otresti, pa tako i u nekim šumarskim pitanjima. Nije li »....-.^.
tome poborniku »Slobodne prorede«, gledajući njegove prorede,
po pristašima šabloniziiaa i klasifikacije razreda stabala rečeno:
>;So durchforsten, heisst den \Vald hinmachenl?« (....: Freie
Durchforstung, strana 1.) Međutim, njegov sistem i nauk bazira
na zdravim, temeljima, sposobnim, da se prilagode i priljube svim
sastojinskim priHkama, što nije slučaj kod krute dogmatičnosti
šablone. Isto tako i pogled na čiste, jednolične i lijepe proređcnc
mlade sastojine pokazuje, da je sitna proreda bila na mjestu, te
da je i nakon nje, sastojina ostala još pregusta. Nu oko može i
da prevari; njegov sud je i odviše subjektivan, s toga prepusti^
mo brojkama, da one odluče.


Kako je iz napred navedenoga opisa sastojinskih prilika vid^^
Ijivo, stojbina spada v III.—IV. bonitetni razred za bukovo tlo
(jer je bukva i grab pretežno zastupana); drvna masa prema
Feistmantelovim skrižaljkama u 30 godni, za navedene bonitetne
razrede iznaša po prilici 40 .^ na jednom jutru, uz pot:=
pun obrast, što je slučaj i kod naših sastojina. Nu obzirom na
ro, da je jedan dio stabala nikao iz panja, to sastojina ima do^


...1. karakter izbojne, niske šume, koja prema Feistmantelu uz
iste stojbinske i sastojinske prilike pokazuje di´vnu masu od
66—76 1.´ na 1 katastralnom jutru. Vidimo dakle, da etat prorede
nije prevelik uz opisane sastojinske prilike, a na površinama
ostaje još uvijek velik broj stabala kao nosioca prirasta. —^


Razloživši iako način, na koji se ...\-..... sitne prorede n:\
podi-učju kr. šumske uprave u Dragancu, te uvjereni o njihovoj
velikoj uzgojnoj i ekonomskoj važnosti, ostaje još konačno, da
.. sa nekoliko riječi osvrnemo na to, u koliko su opravdani za?
htjevi, što ih besprikorno provađanje sitnih proreda stavlja na
gospodarsko razdjeljenje šume.