DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 31     <-- 31 -->        PDF

( ) ^iti.Min ...1-!..1:.... 71


u ....^. povoljnijeni položaju. Izvoz drva često je olakšan ra/^
nini zaostalim putevima, stazama, kuda su nekada trupci vučeni,
a napuštena i slabo obrasla ugljevišta u mladoj sastojini daju
prikladna mjesta za slaganje drva.


I´ pojedinim slučajevima ne će ni biti potrebno parcelirati
po\´ršinu od 6 jutara na manje plohe, jer se često složi više
kupaca, te zajedno kupe čitavu plohu. Isto tako može se prema
potrebi uzeti najmanja površina parcele od 2 jutra, ih parcelirati
na nejednake dijelove, ako je potreba pojedinih interesenata
velika i nejednaka. Takovom razdiobom prištedi se na vremenu
a i troškovima parcelacije.


Razdjeljenje plohe površine 6 kat. jutara na 6 usporedni!],
uskih pruf^a, kako je to na slici broj 5 vidljivo, nije najzgodnije.
jer je duljina izvlačenja materijala na prosjeku najveća. Bolju
razdiobu okružja na manje plohe vidimo na slici broj 6., 0dje su


51ik.


~i r


-:-i !-: "..


. "!-. ´


^


hl: i
i.: 1 1


´


; 1


! 1


-´ -:hr^ i 1


^ ; i


; . 1 5


1 i


1 I !. i


. ^.. Ot^ri/zf^ ´i´t A^i


samo nekoliko unutarnjih parcela u težem položaju obzirom na
iz\"lačenje drva, što kod okrajnih radi manje duljine nije slučaj.


Iz razložcnoga držimo, da nam je uspjelo dokazati, da povr^^
šinu okružja od 20—25 kat. jutara, možemo uzeti najnižom gra^
nicom, do koje se kod gospodarskog razdjeljenja šume smije ići,
u interesu valjanog provađanja sitnili proreda. UzcA^ši širinu
glavne prosjeke 8 m, a sporedne 4 ., to ....´§1.. prosjeka iznaša
okruglo 3-25% šumske površine, dakle za polovicu manje, nego
kod prijašnjeg razdjeljenja šume, što se može podnijeti jer ne
dira tako osjetljiA^o u same temelje šumskog gospodarenja —
šumsku površinu.


Što više, kod razmjerno tako maleiaih okružja, ne bi bilo
nužno krčiti prosjeke na 4 i 8 metara širine, nego bi eventualno
dostajala širina glaAme prosjeke od 6 metara, a sporedne 3 m.
čime bi se postotak gubitka šumske površine još više mnanjio.