DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 32     <-- 32 -->        PDF

O sitaim pj´uredama.


Kazdieijciije šume u okružja sa povrsmam od 20--25 kat.
4itara nalazimo dosta često u našim nizmskmi sumama, te . se
u rnma moglo bez daljnjega provadati sitne prorede, u kohko


predlaže dni^i bitni uvjet: velika potreba gorivog drva.


Kod okrnžja većih površina od navedenih, eitav posao ...^
vadanja sitnih´proreda biva već nešto te/im eventualno sasma
nemo^nićim Diielove okružja uz prosjeke lako je prorcditi, te
drvo ´"izvući i odvesti; naprotiv sredina okružja je nepnstupna,


o n^oj najmanje znademo, jer je sasma sakrivena ispred naših
očiju, a upravo ona bi trebala moguće najviše našeg rada, njege
i nadzora. , . .
U velikim, prostranim, suvislim mzmskmT. sumama naročito
često nalazimo površinu okružja od 100 kat. jutara, zatim od 40
te 50 jutara. Velika okružja su u glavnom, odraz teškog, tromo^f.


i ´ w


)
i \.j j .


i \


U,


. ^V j
!


.1 i ´ 1 1


!


1


1. ^ i ´.li
1 11


i


.-...-1.. crHi-iZa -P.t


1


konzervativnog, clfjk su sitne prorede produkt mtenzivnog, finijeg
gospodarenja, na manjoj površini. Ta dva pojina uijesu bez daij.njega
.spojivi. Kod velikih okružja potrebno je, razdijeliti ih na
manja, ....... formirana radna polja.


^ Okružja od 100 kat. jutara površine, lako razdijelimo popri*
ieenun. uskmi prosjekama na četiri manja dijela." površine 23
jutara, eime smo se upravo primakli onoj površini okružja, kod
fcoje se sitne prorede bez većih poteškoća, još mo´4u prcA´adati.


K^od okružja površine od 25-80 kat. jutara ne preostaje
:.aia clru«o, nego ili ostaviti sredinu ncproredenom, iii prosjeci
SI put tk) nje. lamo edje nam po orillei kroz sredimi okružja
in VtS.Hi ´ "7" ´ ^´´^´ ^´^ ^"´^* ^^^^^^ možemo ih xrlo dobro
i me ć .. nJ´^ ´ ..-, u-enja za izvoz drvno, raaierijala, te je
nmc ...\. pitanje njeseno.