DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 33     <-- 33 -->        PDF

O sitaiUi pi-orc-dama.


.."1]. nema nikakovog prilaza do sredine okružja imamo se
(Kiluctti u jednom od navedenih riješen ja: valjani ra/Iozi /;
jedno ili drnt^o rijesenje moraju prethoditi odluei. Za slučaj, da.
se odlučimo za {)tvaranje prilaza k sredini okru/ja^ ..... hi to
učiniti na načm, koji je vidljiv na slici broj 7,
Kako vidimo, ne bi bilo nužno prosijeeati čitavo okružje, nci^n
snrno nešto preko polovice njei^ovc širine. Za izvoz materijahi
Viia bi dovoljna širina toili\ slijepo^^ prosjeka od 2-3—3/??; piosjck
bi kasnije zarastao, stabla bi se nad nje^^´a nadvila, te ne bi nimalo
smetao orijenlaeiji. Da se još bolje ukloni nje^^ov štetni upliv
na orijentaciju, mogac^ bi se početak to^,a prilaza izvesti u luku,
a zatim, ravno k cilju, kako je i to na slici broj 7 vidljivo.
Jedino na vlažnom tlu ispresijecala bi brojna kola mekano
L"lo, čime bi izvoz bio oteščan, u tom slučaju bio bi izvoz dopušten
po snijegu ili za smrznutog; tla.


´ !;
1


1 . ;
´


i :. L j -.--i


/-(k´.^c; li .. I ^
1 .;..
.: A.´l|^-t j 1 ´´"„. ."^i


i| 1´ ;


1 k )


. 1 ,


: __^_ „__^


11


!hj


1 i .E-~


i . i
.^,


\ \ /^. ´


1 , , i /


´ 1 !:.. i 1 i


!i 1,1 :-i;
:´ .


Kod prosijecanja prolaza dugačkog 350 ??i, a širokog 3 /n,
umanjuje se šumska površina okružja za 1050 .^ ili (}´4[´r. novr^
šine okružja. Mi s naše strane držimo to posve opra.vdanom
.qospodarskona mjerom, jer time omogućujemo provađanje sitnih
proreda i intenzivnijega gospodarenja i u okružjima veće površine
od 20—25 kat. jutara,^ Gubitak na šumskoj površini ovako:=
vim prosijecanjem velikih okružja još je uvijek manji, nego bi
bio u onom slučaju, da smo čitavi šumski predjel dijelili na
okružja s površinom od 20—25 kat. jutara.


Prosijecanje prilaza X sredini velikog okružja, kompromisno
je rijesenje u caiira slučajevima, gdje je gospodarsko razdjcljenje
već na velika (okružja provedeno; nadalje tamo, gdje se kod
t;Ospodarskog razdjeijenja šume iz raznih opravdanih razloga,
ne može uzeti obzir samo na sitne prorede, već se i ostali momenti
moraju uvažiti.