DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 34     <-- 34 -->        PDF

j^^ O sitnim prorediima. _
V onim šumskim predjelima, u kojima gospodarsko razdje.
ljenje prosjekama u okružja još nije provedeno, mi bi s naše
strane predložili da se uz ostalo i zahtjevi koje sitne prorede
stavljaju na gospodarsko razdjeljenje sume, uzmu u obzir kod
rješavania tožla pitanja.


1 kod ...^ načina provađanja sitnili proreda, gdje se drvo
najprije izradi! te na osnovu naknadne premjerbe sastavlja ...^
račun´držimo notrebnim, da se okružje razdijeli na. manja, ...^
<-*iedna radna polja. Kao razloge za to navađamo: lakši i bolji
nadzor posla, lakše ustanovljenje eventualne šumske štete, krše:^


... uvjeta i propisa; provedna razdioba površine, da izrađivač
radi nekoliko jačih topola ne prelazi u tuđu površinu, itd.; jedi^
nica razdjeljenja ne mora biti upravo jedno jutro, te ne mora
imati geometrijski pravilan oblik, nu neki skelet, neka prostorna
ra:^dioba površine, držimo da mora prethoditi saTno-m poslu.


Iznijeli smo način, kako še sitne prorede obavljaju u pod^
ručju kr- šumske uprtive u Dragancu, bez pretenzija na njegovu
opću uporabivost u svim prilikam.a.


Svrha je ovom. prikazu bila, da opiše puteve, kojima se pri-bJižujemo
većoj intenzivnosti šumskog gospodarstva. Naše šume
sm_o zatekli sa gledišta potrajnosti u abnormalnom stanju; raz^
mjer dobrih razreda je još i dain današnji abnormalan, a dugo
će još ostati takovim. Sječom suvislih kompleksa starih sastojina,
nastadoše velike i prostrane branjevine. Okolišni stanovnici ..^
stadoše — usprkos inače velikog obilja šuma — na drvu oskudni.
te prisiljeni, da ogrijev donašaju iz udaljenih šumskih predjela.
S rastom mladih sastojina dolazi uporedo i potreba njihovog
čišćenja. Ne bi li težak prekor pao na upravitelja šumarije, koji
pusta narod, da iz daljine dovlači ogrijevno drvo, a u blizini su
prostrane branjevine, koje upravo vape za šumsko^uzgojnim
mjerama.^! Na nama je dakle, da u krajevima, gdje je teško doći
do drva, stvoiimo sve preduvjete za provađanje sitnih proreda.
U sitnim proredam.a leže velike drvne m.ase, koje bi inače ostale
neiskorištene, dok naprotiv kod racionalnog gospodarenja one
znatno Kspunjuju etat proreda, to njihov naturalni, a i financijski
prinod nije na odraet, a ujedno s druge strane novoj, mladoj
generaciji od nesumnjive koristi. One ujedno daju prvi prihod
novou naraštaja, te i ako je ta malen, imat će ipak velik nnliv
kod računanja hnancijalne ophodnje i raznih statističkih računa,
cio ceu^a ce j kod nas jednom morati da dođe, ier se do vijeka ne
ce moci ovako hc-^^: računa, po osjećajima, gospodariti.
^ Sporedno je, da . se sitne prorede provađaju na način, koji
je uveden kod šumarije u Dragancu, ili uz naknadnu premjerbu.


leono 1 drugo rnui razloga za i protiv, CHavno je šumsko.uzaojni
m omonat .t xatm-i, da mkakova drvna masa ne propadne neisko^
ris ^tcua. bitne prorede mogu se prilagoditi svakim nrilikama.