DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Iz. Jugfoslov. Šumarskog Udruženja. 109


njuk, koji rcdoMK) preuzimljc vodstvo u radu, Svi članovi OtUijeka rada s
u>im odborom t\´ore širi odbor Podružinc. Jedan te isti član može biti binui
i u dva i više Odsjeka rada.


CL 24.


j"*risutni članovi pojedinih Odsjeka rada sastaju se odmah iza potvrde
izhov´d na Glavnoj godišnjoj skupštini Udruženju, da se konstituišu kao plenum
Odsjeka rada te da i´/rade i predlože Glavnoj 1^..... proj;^ram rada /a iduću
godinu-— Ako se j^lcdc programa bih) iz kojeg ra/Ioga ne sjedine u roku od
mjesec dana po (Jlavnoj skupštini te ga ne picdložc Glavnoj Upravi, određuje
laj program Glavna Uprava te ga u svakom slučaju objelodani u prvom nared?
nom broju Šumarskog Lista. Ujedno se obavljaju i imena i naslo^d članova
pojedinih Odsjeka rada ziianja radi ostaliin članovima LUlru/cnja.


Čl. 25Djelovanje
tih Odsjeka rada je inicijativno i savjetodaA^no. U inicijativu
spada prikupljanje i obrada svih stručnih radova, os\^jeta, mišljenja i predloga
članova Udruženja u području Podružine, zatim neprestano opažanje i Studij
svih pojava na polju odsječnog djelokruga te i:^´a-ada i podnošenje referata i
predloga o predmetu. Savjetodavan rad sastoji u tome, da članovi Odsjeka rada


savjesno i svestrano obrade sva pitanja i predloge, koje dobiju od Glavne
Uprave L´druženja ili od odbora Podružine, te pravočasno na njih odgovore.
ij svrhu savjesne i pravilne obrade pitanja i predloga mogu se članovi


Odsjeku rada obratiti na svakog člana Lktruženja, koji je dužan po mogućnosti
pomoći, te (po potrebi putem Gla^ne Uprave) na sve druge fizičke i pravne
ličnosci za vStručnu pomoć i za potrebne podatke.


.^... ne može Podružina, tako isto ne može ni Odsjek niti član Odsjeka
rada ni kao takav ni u ime Udruženja ili Podružine davati bilo kakvih izjava,
m.nijenja ili ocjeni´, na ličnosti ili urede van Udruženja, već je za to ovlaštena
jedino Glavna Uprava. Ova ih može ovlastiti, da u lokalnim pitanjima i nužnim


slučaje\ima daju takva mišljenja, a istodobno obavijeste o tome Glavnu
Upravu.
Naprotiv j´C Glavna L^prava dužna prije donošenja važnijih rješenja
stručne naravi pitati /a mnijenje dotični Odsjek rada.


ČL 26.


Članovi Odsjeka rada rade na objavljenom programu, prikupljaju, obra^
duju i ocjenjuju dospjele radove i savjete svih ostalih članova IMruženja te
izrađuju referate i predloge, koje onda šalju — po mogućnosti u toliko ekzenv
plara, koliko ima članova dotični Odsjek rada — Glavnoj Ispravi na ocjenu
i razdiobu ostalim članovima Odsjeka. Članovi Odsjeka moraju se držati rokova,
danih im za ocjenu i odgovor, inače Glavnu Uprava, na njihovu ličnu odgo=
A´ornost, smatra da dotični član predlog odobrava, odnosno da na njemu nije
interesiran.


CL 27.


A´´"odstvo i nadzor rada svih Od.sjeka rada vrši ...... Uprava, odnosno
stalni tajnik Udruženja. On se stara za razdiobu radova, prikuplja ocjene i
odgovore te ih sam izrađuje i dokončava predloge ili tu zadaću povjerava
prvotnom predlagaču predloga.