DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Čl. 2S.


Manje važne predloge rješava Glavna Uprava, važnije predioge ]>nprav.
]ja ona .. Giavnu Skupštinu, da ova donese odluku. Osobito važne i daleko.
sežne predmete trajne vrijednosti rješava Kongres Udruženja.


ČL ´29.


Od&jeci zaključuju većinom olasova. No svakom je članu Odsjeka slo.
bodno podnijeti odvojen predlog u širem odboru i na zboru Podružine; to on
može učiniti i u plenumu Udruženja, ako to pismeno zahtijeva jedna trećina
prisutnih članova dotičnog Odsjeka.


ČL 30.
Odsjecima rada stoji na raspoloženje glasilo Udruženja za sve oI;avijesti
i radove, namijenjene za objelodanjen je.


ČL 31.


Na Glavnoj godišnjoj skupštini dužni su Odsjeei podnijeti izvještaj o
cjelokupnom radu i o napredovanju rada, kod nedovi´šenih predmeta, u minuloj
s^odini.


ČL 32.
Djelovanje članova Odsjeka rada je časno. Naknadu eventualnih oprav.


´danihtome
efektivnih
na Odborskoj sjednici
troškova mogu zahtijevati od
i o zaključku izvješt
Podružine,
ava Glavnu
koja
....
zaključuje.-..
o
YII. Zaključak.
ČL 33.


Ovaj Poslovnik stupa ii važnost, kad ga usvoji Upravni odbor Udruženja
na redo\Tioj sjednici sa većinom glasova, a njegove odredbe može mijenjati i
dopunjavati isti odbor na predlog bar dvojice svojih članova s većinom glasova.


Članovi Odsjeka rada.


Prema obećanju u prvom broja lista donosimo imenik članova pojedinih
odsjeka. Nu prvom mjestu f>u privremeni pročelnici, koji su zamoljeni da pro?
vodu organizaciju odsjeka.


L Odsjek za šumsku politiku, z a k o n o d a ^^ s t v o i upravu:
ing, lovo .1.1. (Beograd), dr. Milivoje S. Vasić (Beograd), ing. Antun š.vic
(Ljubljana), ing. Franc Pahernik CVuhred kod Maribora), dr. D. Jovanović
(Beagrad), Miloš P. Ćirković (Kruševae). ing. Ilija Slijcpčevič (Deliblat), prof.
dr, .\leksandar Ugrenović (Zagreb), dr. Antun Goglia (Zagreb), dr. Milovan
Zoričič (Zagreb), ing. Josip Rustia (Ljubljana), Ed. Slapničar (Bjelovar), dr.
Edo Danda (Sarajevo), ing. Bogoslav Kosović (Zagreb), ing. J^lilan Mužinić
(Split), ing. Vojko Koprivnik (Beograd), Miian Drnie (Sarajevo), ing. Ilija Sto.
janovic (Sušak), ing. Emil Kundrat (Zagreb), ing. A. Havliček (Zagreb), in^.
Ante Ružie (Lj-ubljana), Jn^t. .... Grubić (Split).


D. ^^´-?J^´´^f^ ´´´´´´ P^^^´mljenje krasa i gOilijcti: inž, Stevan
P^Uovic (Zagreb), proL Aifons Kauders (Ogulin), ing. Josip Balen (Senj), ina.
hja Shjcpcevie (Deliblat), ing. Andrija Geschvvind (Mostar), Ljub. Maletić
(Beograd). ,ng. .Jovan Gačić (Beograd), Horislav Nikolie (Vranja), ing. Viadiskv