DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Šumarska nastava.


O tečaju ispita vodi se zapisnik prema obrazcuB. Taj zapisnik ima biti
poipisan po ispitnom povjerenstvu, a predsjednk isp:ta predlaže ga Ministar^
stvu Šuma i Rudnika s posebnim izvješćem.


U tom izvješću imade se naročito istaći, za koju granu šumarskog
gospodarstva imade koji kandidat naročitu spremu i ..^
klon ost. ´ ´ .


-. §´20, , > \ /-


Svaki kandidat, kojem je dozvoljeno polaganje ispita, ima prije početka
istog uplatiti pristojbu od 100 Dinara predsjedniku povjerenstva.


Uplaćena pristojba ne može se više vratiti. Svotu koja nastane iz uplate
pristojbe dijele ispitni povjerenici na Jednake dijelove. Osim toga pripada po:=
vjerenicima potpuna dnevnica i svi ini troškovi; na koje imadu pravo činovnici


V. činovong razreda po naredbi .. .R. 96.000/1920.
; ´ . ;..´§ 21. ´ \


Ovom uredbom ukidaju se svi propisi, koji su u kraljevini Srba, Hrvata i
Slovenaca dosada važili za polaganje šumarskog državnog ispita.
Sa stručnog gledišta smatraju se punovažnima svi ispiti, koje su šumarski
namještenici položili po predjašnjim propisima.
U buduće ne priznaju se, praktični´državni ispiti, koji se polažu u ino^^
zemstvu. . "


Obrazac A. ´


Svjedočba.


Gospodin . . . . . rodjen u godino / . . . položio je
prema naredbi Ministarstva šuma i rudnika od . . . broj .. . šumarski
državni ispit za samostalno vodjenje šumarskog gospodarstva te pronadjen spo^
sobnim i to: ...........´.-


´ . Ispitno povjerenstvo:


Predsjednik:


. . Ispitni povjerenici:


Pečat ispitnog
povjerenstva za praktični
drž. šumarski ispit.


Priopćio Marinović.