DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Šumarska nastava.


§ 4.
Pojedinački se ispiti drže usmeno, a pismeno samo toliko, koliko je to
prigodom usmenog ispitivanja potrebno.


§ 5.
Kod odlučivanja o uspjehu ispita ima ispitivač u obzir uzimati i uspjeh
konstruktivnih vježbi dotično radnja u laboratoriju, vrtu i t. d.


§ ..
Ocjene ispitnog-uspjeha jesu »odličan«, »dobar«, »dovoljan« i »nedovoljan«.


§ 7.
Uspjeh svakoga pojedinačkog ispita unosi se u zapisnik, koji se nalazi
u dekanatu, i to na osnovi svjedodžbe, koju izdaje ispitivač, a supotpisuje ju
i obilježuje pečatom gospodarsko»šumarskoga fakulteta dekan.
Biljeg za svjedodžbu nabavlja kandidat.


§ s.


Ako kandidat na pojedinačkom ispitu ne uspije, odredjuje ispitivač u
svjedodžbi rok, od kojega kondidat može ispit ponovit:.


Ne uspije li kandidat ni na ponovnom ispitu, može ispit još jednom
ponoviti, no treba da za ovo drugo ponavljanje ispita ishodi dopuštenje pro*
fesorskog zbora.


Tko ni kod drugog ponavljanja pojedinačkog ispita ne uspije, mora dotični
predmet ponovno upisati i slušati.


§ 9.
Za svaki pojedinački ispit, pravio se on po prvi put ili ponavljao, plaća
se ispitna pristojba od 7 dinara 50 para.
Koji su slušači u onom semestru, u kojem su predmet pojedinačkog ispita
slušali, bili oprošteni od plaćanja kod prvog polaganja pojedinačkog ispita
ispitnu pristojbu. Za njih se ta pristojba namiruje iz državnih sredstava.


§ 10.
Od pristojbe za ponovni pojedinački ispit ne može nijedan kondidat biti
oprošten.
§ ..
Ispitna pristojba pripada ispitivaču.


II. Državni ispiti.
§ 12.
Da redoviti slušači gospodarskosšumarskog fakulteta mogu svoje nauke
propisno svršiti, dužni su načiniti tri teoretska državna ispita.


§ 13.


Za rukovanje državnim ispitima imenuje pokrajinski namjesnik za Hrvat»
sku i Slavoniju na prijedlog profesorskog zbora gospodarsko=šumarskog fakul»
teta u svakom od oba fakultetska odjela, i to za svaki državni ispit napose, po
jedno ispitno povjerenstvo sa predsjednikom, podpredsjednikom i dovoljnim
brojem članova, u svemu dakle šest ispitnih povjerenstava.


4