DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 52     <-- 52 -->        PDF

252 Šumarska nastava.


§ 14.
U gospodarskom odjelu pravi se prvi državni ispit na koncu trećega,
drugi na koncu šestog, a treći na koncu osmog semestra.
U šumarskom odjelu pravi se prvi državni ispit na koncu drugoga, drugi
na koncu šestog, a treći na koncu osmog semestra.


Ra/mak u vremenu izmedju polaganja prvog i drugog gospodarskog
državnog ispita ne može nikako biti kraći od podrug godine, a izmedju pola*
ganja prvog i drugog šumarskog državnog ispita nikako kraći od dvije godine;
razmak pak u vremenu izmedju polaganja drugog i trećeg državnog ispita
(gospodarskog i šumarskog) ne može biti kraći od jedne godine.


§ 15.


Ispiti se redovno održavaju zadnjih četrnaest dana onoga semestra, u
kojem dospijevaju, pa prvih četrnaest dana narednog semestra. Prema potrebi
može predsjednik ispitnog povjerenstva odrediti i izvanredne rokove.


§ 16.
Predmeti državnih ispita u gospodarskom odjelu jesu ovi:
kod prvog državnog ispita: eksperimentalna kemija, botanika i geognozija;
kod drugog državnog ispita: živinogojstvo, proizvodnja gospodarskog bilja
(poljodjelstvo), pa opće i gospodarsko strojarstvo;
kod trećeg državnog ispita: gospodarska uprava, gospodarska kemička
tehnologija pa upravna nauka i upravno pravo.


§ 17.


Kod pristupa k prvom državnom ispitu dužni su kandidati gospodarstva
pridonijeti svjedodžbe o pojedinačkim ispitima iz meteorologije i klimatologije,
anatomije i fiziologije domaćih životinja pa geodezije za gospodare.


Kod pristupa k drugom državnom ispitu imaju pridonijeti svjedodžbe o
pojedinačkim ispitima iz nacionalne ekonomije, biokemije, bilinogojstva, gospo»
darske entomologije (gospodarski životinjski štetnici), gospodarske fitopatolos
gije, mljekarstva pa gospodarske bakteriologije.


Kod pristupa k trećem državnom ispitu moraju pridonijeti svjedodžbe


o pojedinačkim ispitima iz gospodarskih melioracija, voćarstva, vinogradarstva
i pivničarstva, gospodarskog knjigovodstva, veterinarstva pa privatnog prava.
§ 18.
Osim toga imaju kandidati gospodarstva pri pristupu k pojedinim državnim
ispitima pridonijeti potvrde o polasku predavanja (u indeksu), i to:
kod pristupa k prvom državnom ispitu: iz uvoda u gospodarske nauke,
elektrotehnike i zoologije za gospodare;
kod pristupa k drugom državnom ispitu: iz općeg i gospodarskog zgra*
darstva pa demonstracija na pokusnom dobru;
kod pristupa k trećem državnom ispitu: iz enciklopedije šumarstva, za*
drugarstva, gospodarske statistike i trgovine pa agrarne politike.


§ 19.
Predmeti državnih ispita u šumarskom odjelu jesu ovi:
kod prvog državnog ispita: matematika, eksperimentalna kemija, mineras
logija i petrografija s geologijom pa botanika;