DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Šumarska nastava. 253


kod drugog državnog ispita: geodezija, uzgajanje šuma, uporaba šuma sa
šumskom industrijom i trgovinom pa dendrometrija;
kod trećeg državnog ispita: uprava i obrana šuma, uredjivanje šuma, racu»
nanje vrijednosti šuma sa šumskom statikom pa gradnja šumskih prometala.


§ 20.


Kod pristupa k prvom državnom ispitu dužni su kandidati šumarstva pri«
donijeti svjedodžbu o pojedinačkim ispitu iz meteorologije i klimatologije pa
svjedodžbu o uspjehu vježbi i tlocrtnog risanja;


kod pristupa k drugom državnom ispitu imaju pridonijeti svjedodžbe o
pojedinačkim ispitima iz deskriptivne geometrije, teoretske mehanike, tehničke
i gradjevne mehanike, privatnog prava, općeg i šumarskog strojarstva, bio*
kemije, nacionalne ekonomije, šumarske entomologije, šumarske kemičke tehnos
logije, tloznanstva i nauke o stojbini, dendrologije, vodnog graditeljstva, bolesti
drvlja i anatomije drvlja;


kod pristupa k trećem državnom ispitu moraju pridonijeti svjedodžbe o
pojedinačkim ispitima iz učvršćivanja tla i uredjivanja bujica, upravne nauke
i upravnog prava, šumskih i lovnih zakona, šumske politike, povijesti šumarstva
pa općeg i šumarskog zgradarstva.


§ 21.


Osim toga imaju kandidati šumarstva pri pristupu k pojedinim državnim
ispitima pridonijeti potvrde o polasku predavanja (u indeksu), i to:


kod pristupa k prvom državnom ispitu iz šumarske i lovne zoologije;


kod pristupa k drugom državnom ispitu iz elektrotehnike i lovstva;


kod pristupa k trećem državnom ispitu iz enciklopedije gospodarstva.


§ 22.


Za pristup k državnim ispitima u redovitim rokovima ima se kandidat
bar dvije nedjelje prije ispitnog roka prijaviti u sveučilišnoj kvesturi propisno
biljegovanom i na predsjedništvo dotičnog ispitnog povjerenstva upravljenom
pismenom molbenicom; jedmo za ispite na početku zimskoga semestra ima seta
prijava učiniti bar do konca prošloga semestra.


§ 23.
Molbenici imaju se priložiti ovi prilozi:


1. indeks predavanja;
2. kod pristupa k prvom državnom ispitu svjedodžba zrelosti, a kod pri»
stupa k drugom dotično trećem državnom ispitu svjedodžba o napravljenom
prvom odnosno drugom državnom ispitu;
3. svjedodžbe o svim pojedinačkim ispitima, koji se prije pristupa k do*
tičnom državnom ispitu moraju napraviti;
4. svjedodžbe o uspjehu u konstruktivnim dotično laboratorijskim, vrtnim
ili drugim kakvim vježbama iz onih predmeta, koji pripadaju dotičnom držav«
nom isp´tu.
Kandidati gospodarstva, koji prije upisa u gospodarsko»šumarski fakultet
nijesu jednu potpunu godinu proveli u gospodarskoj praksi, moraju prigodom
prijave za drugi državni ispit pridonijeti još i dokaznicu, da su cijelo vrijeme