DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 54     <-- 54 -->        PDF

254 Šumarska nastava


božičnih, uskrsnih i velikih praznika druge naučne godine praktički radili na
kakvom uredjenom gospodarstvu. O toj praksi mora svaki takav kandidat voditi
posebni dnevnik i priložiti ga molbenici za pripust k drugom državnom ispitu.


Sve ove isprave imaju se priložiti ili u originalu ili u ovjerovljenom prije*
pišu, a ako je koja od njih u stranom jeziku sastavljena, mora joj se priložiti
i ovjerovljeni prijevod.


§ 24.


Sveučilišna kvestura ima svaku molbenicu i njene priloge ispitati te kandi»
data na onake neznatnije nedostatke upozoriti, koje on može odmah ukloniti.
Po izmaku prijavnog roka ima kvestura sve prispjele molbenice zajedno
s prilozima otpraviti predsjedniku dotičnog ispitnog povjerenstva.
Ovaj odredjuje na to u sporazumu s povjerenstvom red ispita, pa ga pra»
vovremeno na crnoj ploči oglašuje.


§ 25.


Svaki kandidat ima u odredjeni dan prije početka ispita doći u ispitne
prostorije i tamo ostati sve do svršetka ispitnog čina. Tko na vrijeme ne dodje
na ispit ili ode, a da nije potpuno ispitan, smatra se, kao da ispitu nije ni
pristupio.


§ 26.


Državni se ispiti održavaju usmeno, a pismeno samo toliko, koliko je to
prigodom usmenog ispitivanja potrebno.


S obzirom na trajanje ispita valja se držati načela, da ispitivanje pojedinog
kandidata iz svakog predmeta ima u pravilu trajati ´/s sata, ali svakako ne
duže od 3/4 sata.


§ 27.


Uspjeh ispita iz svakog pojedinog ispitnog predmeta ocenjuje dotični
ispitivač.
On vlastoručno unosi ocjenu uspjeha u ispitni zapisnik.


§ 28.


Ocjene uspjeha jesu »odličan«, »dobar«, »dovoljan« i »nedovoljan«.


Kod predmeta, koji su skopčani s konstruktivnim, laboratorijskim, vrtnim
ili drugim kakvim vježbama, ima ispitivač pri ocjenjivanju uspjeha iz dotičnog
predmeta uzimati obzir i na uspjeh tih vježbi, iskazan u pridonesenim svjea
dodžbama.


(Svršit će se.)