DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


»J. Š. U. vodeći računa o već prihvaćenom zakonu o opštoj upravi traži,


da ostane i nadalje nadzor i uprava šuma jedino u kompetenciji ministarstva


šuma i rudnika u svim oblasnim stepenima te da budu šum. referenti političkih


vlasti u svim stručnim poslovima neovisni od šefova policijskih vlasti.


Isto mora važiti glede kvalifikacije i statusa te svih personalnih pitanja


.stručnih šumarskih namještenika. Da se to konzekventno provede, tražimo jedan


status za sve državne šumarske namještenike u kraljevini, koji se imade voditi


u ministarstvu šuma i rudnika.«


III. Raspravljajući o oduzimanju bujičarstva i građevina iz kompetencije
ministarstva šuma i rudnika, donijeta je ova rezolucija:
»J. Š. U. konstatujući, da je bez ikakovog opravdanog razloga, a na štetu
racijonalnog rada u svoje vrijeme jedan od glavnih odsjeka čisto šumarske
službe prenesen iz resora ministarstva šuma i rudnika, moli, da se ministarstvo
šuma i rudnika najenergičnije zauzme, da se u najkraćem roku rešenjem mini»
starskog savjeta odsjek za bujičarstvo i građevine povrati opet u ministarstvo
šuma i rudnika.


i. Š. U. je uvjereno, tla će ministarstvo šuma i rudnika po svojim struč»
ujacima izraditi dovoljno argumentovano predstavku za riješenje ministarskog
savjeta, pa drži nepotrebnim, da ovu svoju rezoluciju ovaj put pobliže oprav»
dava.«
IV. Raspravljajući o agrarnoj reformi i s tim skopčanom eksproprijacijom
velikog posjeda ustanovilo se, da se rasprava može kretati samo u širokim gra«
nicama načelnih pitanja.
Članovi prve i šeste sekcije rada imadu odgovoriti na pitanja, postavljena
po ministarstvu šuma i ruda. Na temelju tih pitanja, koja se radi kratkoće
vremena još nisu mogla srediti u statistički prikaz, izradit će gornje sekcije
okosnicu zakonskog nacrta, koji će se iznijeti na pretres u narednoj sjednici.


V. Odbor je s odobravanjem uzeo na znanje, što je uredništvo »Šum.
Lista« stalo na obranu dekoruma šumarstva, kada je ono u svojim osnovnim
principima napadnuto pisanjem Jugoslav. šume. Ujedno je izražena želja, da
se pisanje u toj stvari ne izrazi u osobnosti.
Zapisnik


odborove seje, ki se je vršila dne 6. marca 1922 v Ljubljani.


Prisotnih 11 odbornikov, opravičil se je eden.


Zapisnik zadnje seje se odobri. Predlog tajništva, da naj bi imela podruž*
r:ica vsaj 18 odbornikov, po deželi primerno razdeljenih se naknadno odobri.
Dvorni svetnik inž. Rustia poroča, da sta pri zadnji seji v to pooblaščena od»
bornika svoje naloge glede deputatov za državne gozdne nameščenec takoj
izvršila in da je tudi Direkcija šum zadevo zadovoljivo priporočila ministrstvu.
Predsednik Lenarčič se pooblaščencema toplo zahvali. Sklene se, da se posebna
deputacija odpošlje neposredno h gosp. ministru o priliki kadar ho v Beogradu
seja glavnega odbora.


Blagajnik poroča o sedanjem številu članov. Plačevanje članarine napre*
duje. Vendar pa ni še mogoče podati natančnega števila članov, ker so mnogi
pomotoma vrnili »Šumarski list«, četudi so plačali članarino. Poročilo blagajnika
se je vzelo na znanje. Ker članstvo še ni definitivno urejeno, je b;lo sklenjeno.