DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Bilješke. 261


Bilješke.


Podjelenje naslova „inžinjer".


Ispitno povjerenstvo za polaganje državnog ispita za samostalno vođenje
šumskog gospodarstva, održalo je dne 14. februara 1922. u prostorijama šumar»
skog doma u Zagrebu izvanrednu sjednieu.


Prisutni su bili:


Cig. Ing. Stevan Petrovič, zem. šumarski nadsvjetnik kao predsjednik;
lng. Dr. Djuro Nenadić, jav. redoviti sveučilišni profesor;
Ing. Dr. Andrija Petračić, jav. redoviti sveučilišni profesor;
Dr. Aleksander Ugrenović, jav. redoviti sveučilišni profesor;
]ng. Milan Marinović, šumarski savjetnik — kao ispitni povjerenici.


Sjednica je sazvana prema riješenju šumarskog odsjeka ministarstva šuma
i rudnika u Zagrebu od 4. februara 1922. broj 1220, da u smislu naredbe gosp.
Minstra šuma i rudnika od 4. novembra 1921. broj 14.325, raspravi i odluči o
molbama apsolvenata bivše šumarske akademije u Zagrebu za podjelenje prava
na upotrebu staleškog naslova »inžinjer«.


Predloženo je 57 molbi, koje su do sada stigle, i to molba:


1. Nadšumara Ivana Baliča iz Vinkovaca;
2. Sum. povjerenika Antuna Ružičića iz Krapine;
3. nadšumara imovne općine Levina Heisingera iz Bjelovara;
4. Šumarskog nadzornika Velimira Koroskcnva iz Siska;
5. Šumarskog nadzornika Milana Pichlera iz Požege;
6. Šumarskog inžinjera Marijana Majnarića iz Ravne gore;
7. Šumarskog nadpovjerenika Roke Kovačevića iz Pisarovine;
8. Šumarskog inžinjera Dušana Cijukića iz Vinkovaca;
9. Šumarskog inžinjera Branka Rukavina iz Zagreba;
10. Šumarskog nadinženjera Mirka Medakovića iz Zagreba;
11. Vlast, nadšumara Slavka Philippovića iz Iloka;
12. šumarskog nadinžinjera Pavla Polovica iz Ljeskove*;
13. šumarskog nadpovjerenika Velimira Polaka iz Sv. I. Zeline;
14. šumarskog nadzornika Mihajla Derete iz Nijemaca;
15. šumarskog nadpovjerenika Slavka Zastavmkovića iz Delnica;
16. šumarskog inžinjera Stjepana Serdara iz Udbine;
17. šumarskog nadzornika Marka Šebetića iz Križevaca;
18. šumarskog nadzornika Srećka Majora iz Zagreba;
19. nadšumara imovne općine Josipa Štefovića iz Grubišnog polja;
20. šumarskog nadinžinjera Ivana Maruzzia iz Sušaka;
21. nadšumara Luke Šnajdera iz Morovića;
22. šumarskog inžinjera Adolfa Jošovca iz Draganca;
23. šumarskog inžinjera Ivana Frkovića iz Škara;
24. šumarskog inžinjera Tome Bjegovića iz Otočca;
25. šumarskog inžinjera Krešimira Katića iz Fužina;
26. nadšumara Mije Budiselića iz Sv. Ivana Žabna;