DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 66     <-- 66 -->        PDF

266 Službene vijesti.


.. ............ .......... .. ..... ....... ...... ...... y ........
......... ........, ........... ......... .... ..... ....... ......
...... y ..... no ......... .......;


.. ........... .......... III. ..... ....... ...... ...... y ........
.... ............., ........... ......... .... ..... ....... ......
...... y ......... ........., no ......... ........


... ........ .... . ....... .... ...... .... .....
........ 19. ........ 1922. .......
..........,, .. ..
........ ..... . ......., .... P a . a j . o . . h . .. ..


.-". ; .-....... I. .. ....... .>..... . .... ........ .... ..... ......


. ..........
Ha ....... ..... ........ .... . ......., ...... ... . ........:
.. ce ...... ..........., ........ ........... ............. ...


......... .... y .........., ..... ........ .... je ...... .. .......
.......
......., 1S. ........ 1922. .......
..........., <:. ..
........ .... . ......., .... ........... . ..


#


.. .......... I. no ....... ...... . .... ........ .... ...., ......


. ..........
Ha ....... ..... ........ .... . ......., ...... ... . ........:
.. ce ..... ...., ........ y ..... ......... ..... ..... y .........


....... ...... ........ .......... na ...... § 76. .... o ........... ..........
.... ....... .. ....... ...... y ........ ....;
.. ce ...... ........... . ..... ....., ........ ........ ... ..


....... .... y ......., ....... .. ....... ...... y ........ .....
Ham ........ .... . ....... .... ...... .... .....
......., lb. ........ 1922. .......


........... .. ..
........ .... . ......., .... P a (ji a j . o . . h , .. p.


Mi Aleksandar I. po milosti Božjoj i volji Narodnoj Kralj Srba, Hrvata
Slovenaca.
Na predlog Našeg Ministra Šuma i Rudnika, postavljamo:
za pisarničkog oficijala X. činovnog razreda sa godišnjom platom od 2000
dinara pod Direkcije Šuma u Zagrebu Miloša Komadinu, pisarničkog oficijala


XI. činovnog razreda iste Direkcije;
za šumarskosinžinjerskog pristava u X. činovnom razredu sa godišnjom
platom od 2000 dinara kod Direkcije Šuma u Vinkovcima Borsava Kovačića,
apsolventa Šumarskog Fakulteta u Zagrebu;


za šumarskosinženjerskog pristava u X. činovnom razredu sa godišnjom
platom od 2000 dinara kod Direkcije Šuma u Zagrebu Zvonimira Perca, apsols
venta Šumarskog Fakulteta u Zagrebu;