DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Službene vijesti.


Član 12.
Ministar Unutrašnjih Dela ovlašćuje se propisati pravilnik za izvršenje
ovoga zakona.
Član 13.


Od dana kada ovaj Zakon dobije obaveznu snagu državne vlasti pozvaće
građane da prijave oružje i unapred odrediće rok u kome će biti dužni da
prijave držanje oružja.


Član 14.


Ovim se zakonom ukid?. rešenje Ministarskog Saveta J. B. Br. 29.282 od


29. decembra 1920. godine — »Obznana«, kao i svi propisi koji su u suprotnosti
sa ovim zakonom, i zamenjuje naredba Ministarstva Unutrašnjih Dela o no»
šenju oružja J. B. Br. 115 od 4. februara 1921. god. spiska Uredaba Ministarstva
Unutrašnjih Dela Br. 27. »Službene Novine« Br. 195/21. i stupa na snagu danom
obnarodovanja u »Službenim Novinama«.
Preporučujemo Našem Ministru Unutrašnjih Dela da ovaj Zakon obnaro»
duje i o izvršenju se njegovom stara, vlastima, pak, zapovedamo da po njemu
postupaju, a svima i svakome da mu se pokoravaju.


Beograd. 18. februara 1922. god.


ALEKSANDAR, s. r.


Video i stavio Državni Pečat, Čuvar Državnog Pečata, Ministar Pravde,


Dr. L. Marković, s. r.


Predsednik Ministarskog Saveta,


Nik. P. Pašić, s. v.


(Slijede potpisi sviju ostalih Ministara.)


Še enkrat o taksi za prijave sečenj v Sloveniji. V 3. broju »Šumarskcga
lista« se glasi, da so prijave sečenj zavezane taksi 2 Din.


Po mnenju merodajnega finančnega oblastva pa je treba plačati tudi še
za rešitev prijave takso 5 Din po tarif, postavki 5. taksnega zakona, ako se
rešitev izda v pismeni obliki in je poleg tega izpolnjen še eden ali drugi izmed
sledečih pogojev:


a) če vsebuje rešitev navedbo, da ima stranka pravico pritožbe na višje
oblastvo. ali


b) če take navedbe sicer ne vsebuje, pa stranka vendar le vloži proti nji
pritožbo, ali


c) če stranka pismeno obvestilo izrecno zahteva, kar velja pač tudi takrat,
če se stranki izrecno zahtevano obvestilo drugače sploh ne more priobčiti,
kakor v pismeni obliki. V slučajih a) in c) je položiti kolek 5 Din za rešitev,
.še preden se obvestilo izda, v slučaju b) pa naknadno o priliki pritožbe. Ši.


5*