DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 73     <-- 73 -->        PDF

.Sresko načelstvo Livno.
Broj: 1519/22. _ . dne 27. februara 1922.


Oglas.


Kod sreskog načelstva u Livnu prodavače se dne 10. aprila 1922. u 10 sati


p. p. putem javne usmene i pismene dražbe 200 q srčanika i 50 q čemerike, koja
količina če se kopati u užem području ovoga sreza na erarnom zemljištu.
Isklična cijena po 1 suhog korjena srčanika 75 D., a ćemeriki 50 D.


Svaki nudioe mora prije početka dražbe položiti vadij od 1750 D. a stranci,
koji ne spadaju kraljevstvu SHS. 3500 D. u gotovom ili u državnim bonetama.


Pismene ponude sa vadijem treba poslati zapečećene sreskom načelstvu u
Livno i moraju stići najdalje do 10. aprila 1922. u 10 sati p. p.


Stoji svakome reflektantu slobodno, da pregleda mjesta odnosno područje
kopanja navedenog korjenja.


Pogodbe kupnje i prodaje izložene su na uvid kod sreskog načelstva u Livnu.
Ako se na dražbi ne prikažu bar tri ozbiljna kupca neće se dražba obdržavati.


Direkcija šuma u Sarajevu bira slobodno izmedju usmenih i pismenih po*
nuda i može sve bez navedenog razloga odbiti.
Načelnik sreza: Ružić .


...... ...... ......


....., ... 22. ..... 1922.
.... 285.


......


... ...... ...... ..... ......... ce ... 10. ...... 1922
y ......... y 11 .... ..... ..... ...... . ....... ...... ...
1000 .3 .......... ...... .. ...., .... ce ...... y .... ............


........ je .... 33 ... 50 napa ... ...... .. ..........


..... ...... .... ........ ..... ....... ...... ..... ..
3350 ... ....... 6700 ... y ....... ... y ........ ........
. ....... ..... .. 20 ....


....... ...... .. ....... . ........ ...... .. 20 ...
..... ....... .......... ....... ...... ..... .. ....... »..:
.... .. .....-......« . ...... ..... ....... .. 10. ...... 1922
y 11 .....


... .......... ...... .... ....... 3 ..........., .....
....... ............ ........ .. .... ..... ...... .........
...... ..... . ....... ........ .. .. .... ... ......
...... ......
......... .... y ........ .... ........ ...... ...... .
....... ...... . .... ... ... ........ ....... .......


......... ........ :


......