DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Broj 2935/22.


Kotarski ured u Bugojnu, dne 30/3. 1922.


Oglas.


Kod kotarskog ureda u Bugojnu prodavati će se dne 15. aprila o. g. putem
javne pismene i usmene dražbe oko 800 m3 smrćevog drvcta od vjetroloma
i ovršaka, koji su zaostali od prvoužitnika u šumi »V u k o v o«.


Isklićna cijena iznaša 30 D (trideset dinara) a 1 .´. korisnog, a 1 Dinar
50 para (jedan dinar-50 para) za lm 3 otpadajućeg gorivog drveta.


Svaki nudioc mora položiti prije dražbe vadij od 2480 D, a strani podanici
5960 dinara.


Pismene ponude sa vadijem treba poslati zapečaćene na kotarski ured
i moraju stići najdulje do 15. aprila o. g. u 10 sati.


Stoji svakome reflektantu slobodno da šumu prije dražbe razgleda.


Pogodbe kupnje i prodaje izložene su na uvid kod kotarskog ureda.


Ministarstvo šuma i ruda bira slobodno izmegju usmenih i pismenih po«
nuda, i može sve bez navedenja razloga odbiti.


Kotarski predstojnik:


Dr. Wilhelm v. r.


........ ......


....., ... 16. ..... 1922.
.... 22671922.


......


... ...... ...... y ...... ......... ce ... 21. ......
1922 y (.....) y 10 .... ..... ..... ...... . ....... ......
... 4000 ......... ...... ....... ........ ......, ..... ce ......
y nj = / ....... ..... — ........ .... ...... 11 ......
.. ..... ......... ......


..... ...... .... ........ ..... ....... ...... ..... ..
4 400 ...... y ....... ... y ........ .........


....... ...... .. ....... ..... ....... .......... .......
...... y ...... . ...... ..... ....... .. 21. ...... o. .. y10 .....


..... ...... ........... ........ .. .... ..... ......
.........


....... ..... . ....... ........ .. .. .... ... ......
...... y .......


......... .... .... ........ ...... ....... . ........
...... . .... ... ... ........ ....... .......