DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Broj 1214/1922.


Prodaja stabala.


Prodaje se samo putem pismenih ponuda u šumi na panju u 14 prodajnih
skupina na području kr. šumske uprave u Mrkoplju I, u sjekoredu V. 2. jelo«
lovine 5181 i bukovine 330 m:i.; II. u sjek. V. 2. jelovine 3569 i bukovine 168 m3.;


.. u sjek. 3. jelovine 1469 i bukovine 4218 m3.; IV. u sjek. IV. 1. jelovine 5854,
bukovine 5180 i javorovine 142 m3.; na području kr. šum. uprave u Ravnojgori:


V. u sjek. I. 2. jelovine 1964 i bukovine 1167 m3.; VI. u sjek. II. 6. jelovine 1547
i bukovine 1143 m3.; VII. u sjek. III. 3. jelovine 1552 i bukovine 69 m3.; VIII. u
sjek. IV. 12. jelovine 6296 i bukovine 3809 m3.; IX. u sjek. IV. 12. jelovine 6696 i
bukovine 3550 m3.; na području kr. šumske uprave u Jasenku X. u sjek. VII.
1. jelovine 3987, bukovine 5178 i javorovine 253 m3.; na području kr. šumske
uprave u Ogulinu XI. u sjek. I. 4. jelovine 4894, bukovine 2478 i javorovine
309 m3.; XII. u sjck. III. 6. jelovine 3282, bukovine 2713 i javorovine 82 m3.;
XIII. u sjek. IV. 1. jelovine 8345, bukovine 3424 i javorovine 660 m3, te XIV.
u sjek. VI. 3. jelovine 3010, bukovine 1553 i javorovine 375 m3.
Sa biljegom od 20 dinara providjene i sa potvrdom o položenoj žaobini
obložene dobro zatvorene ponude valja potpisanoj Direkciji predati najzad


29. aprila t. g. do 11 sati prije podne.
Dražbeni i ugovorni uslovi mogu se uviditi te iskaz, prodajnih skupina,
obrazac ponude i omot dobiti kot potpisane Kr. Direkcije šuma i kod gore
spomenutih kr. šumskih uprava.


Kr. direkcija šuma.
U Zagrebu, dne 20. ožujka 1922.


Broj 1172/1922.


Natječaj.


Kod drž. šumske uprave u Deliblatu imadu se popuniti 2 lugarska mjesta.
Propisno biljegovane i svojom rukom pisane molbe neka predlože refleks
tanti na direkciju šuma u Apatinu najkasnije do konca aprila 1922.
Potrebni prilozi:


1. Krsni list.
2. Domovnica i svjedodžba o moralnom vladanju.
3. Svjedodžba ili uverenje lječnika nadležne vlasti, da je molitelj dobro
razvijen i potpunoma zdrav te sposoban za lugarsku službu, osobito da dobro
vidi, čuje i govori.
4. Svjedodžba da je svršio lugarsku školu ili položio lugarski stručni ispit.
5. Potvrda, da je zadovoljio vojnoj dužnosti.
6. Svjedodžba o porodičnom stanju i broju članova porodice.
Prednost imadu molitelji, koji su svršili s uspjehom ludarnicu.
U slučaju uvaženja molbe i imenovanja imadu imenovani pravo na si je»
deču plaću i deputate:


1. Temeljna početna plaća od godišnjih 700 dinara s propisanim ličnim i
porodičnim dodacima za državne podčinovnike.
2. Godišnje 24 pr. m. ogrevnog drva.
3. 3 k. jut. deputatne zemlje.
Direkcija šuma u Apatinu.