DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Br. 199.-1922.


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Na temelju odobrenja šumarskog odsjeka ministarstva šuma i rudnika od


17. ožujka 1922, broj 1839/1922 prodavati će se javnom dražbom putem pismenih
ponuda dne 29. travnja u 10 sati prije podne u pisarni prvostolnog kaptola za*
grebačkog Kaptol broj 27 dvorištna zgrada I. ka, hrastova stabla nalazeća se
u šumi Podgoršćica i to:
Odjel 1 a, — 4463 hrastova sa sadržinom od 6826 m3.
Odjel 1 b, _ 1230 hrastova sa sadržinom od 299 rri\
Odjel 2, — 3776 hrastova sa sadržinom od 5931 m3.


Ukupno 9469 hrastova sa sadržinom od 13.056 m3.


Upitna šuma leži tik državne ceste Zagreb—Dugoselo, a udaljena je od
Dugogsela u pravcu prema Zagrebu 2´5fcm.


Propisno sa 20 Dinara biljegovane ponude imadu se predati najkašnje dne


29. travnja 1922 do 10 sati prije podne u gore navedenoj pisarni, kod koje se
i pobliže dražbeni uvjeti dobiti mogu.
Prvostolni kaptol zagrebački.


Daje se na znanje šumskim posjednicima, šumarskim
uredima kao i trgovcima sa sjemenom, da se
može dobiti kod potpisanog sjemena od crnog bora
(Pinus austriaca) uz cijenu za 1 kg Din 50´—.


Sjeme je izvrsne kvalitete, jamčim za 80% klicavosti
— te podesno za sijanje u svim krajevima naše
države. Sjeme se dobiva iz šuma, koje se nalaze
700 m nad morem.


M. Uubravcic
Nerežišće, otok Brač (Dalmacija).
Izradba svih vrsti štampilija i pečata iz gume i pečata


IG. JUSTITZ9 graveur


ZAGREB, Strossmayerova ulica 8.


Telefon 4—40. Utemeljeno 1896.


NA SKLADIŠTU: Promjerke (klupe) za mjerenje drva, kolobroji,
mjer. vrpce iz platna i čelika, kliješta za plombiranje
i plombe ; izradba šumarskih čekića i. t. d. i. t. d.