DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.
325


Glava ove skrižaljke sadržaje:


1. u prvom stupcu razdjeljak n.
2. u drugom stupcu rez pile 8.
3. u trećem i 5. stupcu broj komada dasaka,
4. u 4. i 6. stupcu širine
pojedinih dasaka,
5.
u 7. stupcu debljine — .) dasaka,
n
6. u 8. stupcu plohu ili kub. sadržaj.
Ukupno ima skrižaljka (za promjer od 30 i 60 cm) 16 razdjeljaka od
5. do 20.
1. Prvi stupac »Razdjeljak« sadržaje br. n. Taj broj znači ne samo broj
razdjeljka nego i onaj broj, s kojim se promjer kruga d u odnosnom razdjeljku
dijeli na jednake česti, da se dobije debljina daske prije reza (a nakon reza
n
/ g.) Broj n raste od razdjeljka do razdjeljka za 1.
v n


2. Drugi stupac »Rez pile« izkazuje za sve razdjeljke jednake debljine
reza pile i to 0-3, 0-4, 0-5, 06 cm ili 3, 4, 5, 6 mm, pa je uvijek najbolji ili najs
finiji rez od 3 mm u prvoj horizontalnoj liniji, a ostali rezovi slijede redom
prema veličini fi.
3. Stupac 3 i 5 »komada« zatim stupac 4 i 6 »širina«.
Broj komada i širina dasaka protežu se na svaku od navedenih
četiriju vrsti pila istoga razdjeljka. Prema tome su sve daske u istom raz*
djeljku za sve vrsti pila i po broju komada i po svojim pojedinim i ukupnim
širinama jednake.


4. U stupcu 7 (debljina dasaka) i u stupcu 8 (ploha ili kub. sadržaj)
odgovaraju debljine odnosno plohe ili kub. sadržaj odnosnim svojim pilama,
jer se nalaze sa svojim pilama u istoj horizontalnoj liniji.
Uporaba tabele.


1. Potraživanje maksimuma.
Za promjer ćO i rez pile od 0-3 cm — 3 mm.


U stupcu »Rez pile« ide se do prvog razdjeljka 5, pa se tu potraži linija;
u kojoj se nalazi zadata debljina reza od 0 3 cm = 3 mm. Zatim se konstatuje,
da li u svim razdjeljcima vlada isti poredak. Nakon toga se vraćamo u raz*
djoljak 5 i na prvu liniju. Odavde idemo istom horizontalnom linijom do
stupca »ploha ili kub. sadržaj«. Tu zapamtimo odnosni broj te idemo istim
stupcem dole do 1. vodoravne crte u razdjeljku 6 te vidimo, da li pronadjeni
broj prema broju predjašnjcga razdjeljka raste ili pada. Ako raste, idemo
dalje do slijedećega razdjelka i tu sravnimo opet pronadjeni broj sa brojem
iz prve linije prijašnjega razdjeljka.


1 tako se to nastavlja daljeg dok se napokon ne dodje do broja, koj je
veći i od istoležećega broja predjašnjcga i od istoležećega broja sljedećega
razdjeljka.


Ovaj broj onda pokazuje maksimum ili najveći kub. sadržaj piljemca
za rez pile od 3 mm. V ovom slučaju je to broj 2355-48, koji se nalazi u 18.
razdjeljku u prvoj liniji.


Istotako postupa se kod traženja maksimuma za rez testere od 4 mm
ili 04 cm, samo se taj najveći broj za teeteru od 4 mm mora tražiti i nalaziti
u drugoj liniji kojega od razdjeljaka, a to je razdjeljak 16 sa brojem 2283´34.