DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 62     <-- 62 -->        PDF

332 Lovstvo.


Lovstvo.


K osnutku okvirnega državnega lovskega zakona.


Sredi meseca septembra 1921. pozvalo je ministrstvo za šume in rudnike
v Beogradu gozdarski oddelek (sedaj direkcijo šum) v Ljubljani, da čimpreje
predloži načrt okvirnega zakona o lovu, ki naj velja za vso državo; sporazumeti
se je z merodajnimi lovskimi krogi.


Da zadosti odredbi ministrstva, je gozdarski oddelek (dir. šum) naprosil
predsedstvo pokrajinske uprave, oddelek za kmetijstvo in Slovensko lovsko
društvo, da pošljejo svoje zastopnike k posvetovanju o izdelavi načrta za
zahtevani osnutek lovskega zakona.


Povabljeni naslovi so poslali k posvetovanju, ki se je vršilo 29. septembra
in nadaljevalo 3. in 20. oktobra 1921 svoje zastopnike in sta tako državno«
pravni referent kakor tudi predsednik Slov. lov. društva pripravila osnutke, ki
so se pri posvetu primerjali z elaboratom gozd. oddelka.


Koncem oktobr a 1921. je gozd. oddelek mogel že predložiti elaborat,
opremljen s tremi zapisniki, ki vsebujejo potek posvetov in pojasnjujejo v
osnutku zakona zavzeta stališča.


Naš osnutek se naslanja na zakupni sistem po izločitvi samolastnih lovišč
na državnih ali zasebnih posestvih nad gotovo, arondirano površino. Načrt
obsega sledeča poglavja: Pojem in obseg lovske pravice, izvrševanje lovske
pravice, lovsko policijske predpise, lovski zaklad, povračilo škode, zaključne
-odredbe.


Načrte za nov lovski zakon so izdelale tudi pokrajine: Bosna, Hrvatska
in Vojvodina.


Vse te načrte proučava posebna komisija v ministrstvu za šume in rudnike.


Ker so se čuli pojavi, da se zavzemajo gotovi krogi za to, da se vpelje
povsod dosedanji v Srbiji običajni regalni sistem, to je prost lov za vsakogar,
komur država izda proti plačani taksi dovoljenje loviti, oglasilo se je Hrvatsko
društvo za gojenje lova i ribarstva v Zagrebu z resolucijo, ki jo je predložilo
pokrajinskemu namestniku za Hrvatsko in Slavonijo. Ta resolucija je bila
objavljena v 3. številki »Šumarskega lista«.


Meseca aprila pa je sklenilo tudi Slovensko lovsko društvo resolucijo,
ki se glasi:


»Slovensko lovsko društvo je izvedelo, da se v Ministrstvu za šume in
rudnike pripravlja načrt lovskega zakona po načelu državneg a regala .
To načelo je nasprotno načelu zakupa, ki je služilo za podlago načrta lovskega
zakona, predloženega po direkciji šum kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev
v Ljubljani. Uvesti v krajih, kjer je doslej veljalo načelo, da je lovska pravica
izliv lastninske pravice, državni regal, bi bil protiustaven čin, ker je razlastitev
lastnine, kamor spada tudi lovstvo, po ustavi mogoča le v določene namene in
proti popolni odškodnini, ki bi jo bilo pri lovu skoroda nemogoče določiti in
bi v vsakem slučaju predstavljala ogromen pasivum za državo. Zato se smatra
Slovensko lovsko društvo kot javno priznan zastopnik interesov lova upravi»