DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 64     <-- 64 -->        PDF

334 Šumarska nastava.


Šumarska nastava.


Naredba


povjereništva za prosvetu i vjere, od 5. ožujka 1922, broj 5243, kojo m se za
redovite slušače gospodarsko-šumarskoga fakulteta sveučilišta
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca izdaju novi
ispitni propisi.
(Konac.)


§ 29.


Na osnovi svih posebnih ocjena odredjuje ispitno povjerenstvo konačnu
opću ocjenu ispitnog uspjeha, te proglašuje kandidata ili »odlično sposobnim«
ili »sposobnim« ili »nesposobnim«.


Pri tom se ima obzir uzeti i na ocjena iz onih predmeta, iz kojih se mo*
raju prije pristupa k dotičnom državnom ispitu načiniti i pojedinački ispiti.


Kandidat se proglašuje »odlično sposobnim«, ako ni na državnom ni na
pojedinačkim ispitima nije ni iz jednog predmeta dobio ocjenu »dovoljan« i
ako mu je uspjeh iz više od polovice predmeta dotičnog državnog ispita kao i
iz više od polovice svih predmeta pojedinačkih ispita ocijenjen s »odličan«.


Ako kandidat ma samo iz jednog predmeta nije zadovoljio, proglašuje se
»nesposobnim«.
§ 30.


() uspješno napravljenom državnom ispitu izdaje se kandidatu po moguć*
nosti još isti dan svjedodžba, koju izpostavlja predsjednik, a potpisuju svi ispi»
tivači.


Svjedodžba ima biti providjena pečatom dotičnog ispitnog povjrenstva.


U tu se svjedodžbu unose najpivo ocjene za svaki ispitni predmet napose,
zatim ocjene iz onih predmeta, iz kojih je kandidat prije pristupa k dotičnom
državnom ispitu morao napraviti pojedinačke ispite, i konačno opća ocjena
ispitnog uspjeha.


Konačnu ocjenu unosi predsjednik i u indeks predavanja, te je potvrdjuje
vlastoručnim potpisom i pečatom ispitnog povjerenstva.
Specijalne ocjene iz pojedinih predmeta nemaju se unositi u indeks pre=
davanja.
U svjedodžbi trećeg državnog ispita pridolazi na kraju još klauzula,
kojom se kandidat ovlašćuje, da se smije služiti staleškim naslovom »inženjer«.
Biljeg za ispitnu svjedodžbu nabavlja kandidat.


§ 31.
Kandidat, koji na državnom ispitu nije uspio, ne dobiva ispitnu svjedodžbu.
već mu se samo u indeksu konstatira, da se je ispitu podvrgao, ali da na njemu
nije uspio, a ujedno se imaju navesti i predmeti, iz kojih nije udovoljio.


§ 32.


Ako kandidat samo iz jednog predmeta na ispitu ne uspije, može ispit
iz dotičnog predmeta u jednom od narednih ispitnih rokova popraviti.