DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Šumarska nastava.


Ne uspije li na popravnom tom ispitu, može se samo još jedanput k po»
pravnom ispitu pripustiti.
Ako i po treći put iz toga predmeta ne uspije, isključuje se od daljeg
pravljenja ispita.
Popravrn ispit ima ispitivač održati u prisutnosti predsjednika dotičnog
ispitnog povjerenstva.
§ 33.
Ako kandidat iz dva ili više predmeta ne uspije, može cijeli ispit u kojem
od narednih ispitnih rokova ponoviti
Ne uspije li ni na ponovnom ispitu ma samo iz jednog predmeta, mora
cijeli ispit opet ponoviti.
Ako ni na drugom ponovnom ispitu ne uspije, isključuje se od svakog
daljeg pravljenja ispita.
§ 34.


Kod prijave za ispit imaju kandidati za svaki pojedini državni ispit platiti
u kvesturi ispitnu pristojbu, i to kandidati) gospodarstva pristojbu 50 dinara, a
kandidati šumarstva od 62 dinara 50 para.


Za svaki popravni isp´t plaća se pristojba od 25 dinara.
O prijavi za ispit i o plaćenom iznosu izdaje kvestura uredovnu potvrdu.


§ 35.
Uplaćena ispitna pristojba propada, ako kandidat nije k ispitu pristupio,
& da svoje izostajanje nije valjano opravdao ili ako je za trajanja ispita bez
dovoljna razloga odustao od daljega polaganja.
O tome. da li su razlozi opravdani ili ne, odlučuje ispitno povjerenstvo.


§ 36.


Koji su kandidati u svim semestrima, na koje se dotični državni ispit ods
nosi, bili oprošteni od plaćanja naukovine, ne plaćaju za taj ispit pristojbu,
-već se za njih ta pristojba podmiruje iz državnih sredstava.


Od plaćanja ispitne pristojbe za popravni ispit ne može se nijedan kan*
didat oprostiti.


Kvestura ima točno ustanoviti, da li kandidatu pripada pravo, da bude
oprošten od plaćanja ispitne pristojbe, pa mu u jesnom slučaju ima o tome izs
dati uredovnu potvrdu, u kojoj ima potvrditi i prijavu za ispit.


§ 37.


Ubrane ispitne pristojbe dostavlja kvestura po izmaku prijavnog roka za»
jedno sa svim prispjelim molbenicama i njihovim prilozima predsjedniku ispits
nog povjerenstva, koji kvesturi o primljenoj svoti izdaje uredovnu namiru.


§ 38.
() pristupu kandidata kd lžavnim ispitima, koji su sve ili neke predmete
pojedinačkih dotično državnih ispita slušali na drugoj kojoj gospodarskosšumar*
,skoj visokoj školi, odlučuje dotično ispitno povjerenstvo.
Protiv odluke ispitnog povjerenstva može kandidat preko predsjedništva
povjerenstva uložiti utok na povjereništvo za prosvjetu i vjere u Zagrebu.
Isto se tako ima postupati i u slučajevima, kad treba odlučiti, da li će se
i u kojem će se opsegu i na kakav način takvim kandidatima priznati na stranoj
visokoj školi već napravljeni ispiti.