DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Šumarska nastava


Svaki takav kandidat ima v svrhu pristupa k ispitu predati valjano oblo*
ženu molbenicu neposredno predsjedniku dotičnog ispitnog povjerenstva i tek
nakon povoljnog rješenja svoje molbe može on u idućem ispitnom roku uz
prethodnu uplatu ispitne pristojbe pristupiti k pravljenju ispita.


B. Sastav i poslovanje ispitnih povjerenstava.
§ 39.


Članovima ispitnih povjerenstava mogu biti predloženi i imenovani u
prvom redu nastavnici gospodarsko^šumarskog fakulteta, a prema potrebi i
stručnjaci izvan toga fakulteta.


§ 40.


Sve ličnosti, koje stoje u javnoj službi na području Hrvatske i Slavonije,
dužne su primiti funkcije predsjednika ili povjerenika, ako ih takovima pokra*
jinski namjesnik imenuje.


§ 41.


Služba predsjednika i članova povjerenstva javna je služba, te predsjednik
i članovi, vršeći svoju službu, odgovaraju za svoje čine i propuste kao i ostali
javni službenici.


§ 42.
Ispitna se povjerenstva obnavljaju na prijedlog profesorskog zbora po
izmaku svake četvrte godine.
§ 43.


Ako je predsjednik spriječen u vršenju službe, zamjenjuje ga podpreds
sjednik, a ako bi i taj bio spiijećen, zamjenjuje ga onaj član povjerenstva, koji
najduže vrši službu povjerenika.


§ 44.


Čim nastane potreba, da se popuni broj povjerenika, ima predsjednik o
tome obavijestiti profesorski zbor gospodarsko*šumarskog fakulteta.


§ 45.


Predsjednik rukovodi u sjednicama vijećanjem i glasovanjem. Svakomu
članu pripada jedan glas, a odlučuje se većinom glasova. Ako su glasovi podis
jeljeni, odlučuje glas predsjednikov.


§ 46.


Predsjednik sastavlja posebna ispitna povjerenstva.
Za cijelog trajanja ispita ima predsjednik biti nazočan, a isto tako i
većina ispitivača.


§ 47.


Predsjednik rješava sam sve tekuće poslovne komade povjerenstva.


Sve nužne pisarničke poslove obavlja dekanatska pisama gospodarsko»
šumarskoga fakulteta.
§ 48.


Ako predsjednik ne bi htio pod vlastitom odgovornošću riješiti važan
koji i neobičan slučaj iz poslovnog djelovanja povjerenstva, može sazvati sve
članove, koji obitavaju u Zagrebu, da o dotičnom predmetu stvore zaključak.