DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Šumarska nastava.


U sjednici povjerenstva izvješćuje o tome ili sam predsjednik ili može
izvješćivanje predati kojemu od članova.


§49.


Svaki je predsjednik dužan odrediti mjesto i vrijeme svoga poslovanja- da
ga kandidati po potrebi mogu naći.


§ 50.


On vodi ispitni zapisnik povjerenstva, unosi u nj opće ocjene o uspjehu
ispita, sastavlja svjedodžbe i brine se za njihovo dostavljanje, potpisuje izvjes
staje i dopise, vodi alfabetski registar ispitnika i pohranjuje spise u registraturi
povjerenstva.


Svjedodžbe imaju sadržavati sve podatke, koji su sadržani u ispitnom
zapisniku.
§ 51.


Predsjednik nabavlja iz doznačenoga mu godišnjeg paušala sve za provedbu
ispita potrebne rekvizite, zatim pisaći materijal, tiskanice za zapisnike, blankete
za ispitne svjedodžbe i t. d.


§ 52.


Svaki put nakon dovršenog ispita dostavlja predsjednik dekanatu gospo*
darskosšumarskog fakulteta popis aprobiranih kandidata s naznakom konačnih
ocjena pa iskaz rcprobiranih s naznakom predmeta, iz kojih pojedini kandidat
nije uspio, a to u svrhu, da dekanat u svojim imenicima ubilježi uspjeh ispita,
pa da prema tome u slučaju potrebe može izdati valjani duplikat indeksa.


§ 53.


Na koncu svake školske godine podnosi predsjednik ispitnog povjerenstva
povjereništvu za prosvjetu i vjere u Zagrebu zaključni izvještaj o ukupnom
broju ispitanih, o broju aprobiranih (o broju odlično sposobnih i napose o broju
sposobnih), o broju reprobiranih (koliko iz jednog, koliko iz dva ili više pred*
meta, koliko prvi, a koliko drugi dotično treći put), te napokon o općem uspjehu
ispita tokom godine.


§ 54.


Za kandidate oproštene od plaćanja naukovine doznačuje se predsjedniku
ispitnog povjerenstva u ime ispitnih pristojbi kod kr. državne blagajne u Zas
grebu na početku svake naučne godine potrebni kredit, o potrošku kojeg ima
predsjednik na koncu dotične naučne godine sastaviti i povjereništvu za pro*
svjetu i vjere podnijeti propisno obloženi obračun.


§ 55.


Članovi povjerenstva dužni su na poziv predsjednikov doći na ispit dotično
u sjednicu.


Ako bi povjerenik bio bolešću dotično kojim važnim i neodgodivim poslom
spriječen, dužan je odmah o tom obavijestiti predsjednika, da mu taj za vre*
mena može naći zamjenika.


Svaki povjerenik vlastan je tražiti, da ga predsjednik najmanje jedan dan
prije ispita obavijesti, ali je dužan odazvati se hitnom pozivu, kad treba da
zamijeni povjerenika, koji uslijed osobite zapreke ne može doći na ispit.


Inače se povjerenici u pravilu pozivlju k ispitu naizmjence.