DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 68     <-- 68 -->        PDF

338 Šumarska nastava.


§ 56.


Od sveučilišne kvesture zaprimljene ispitne pristojbe dijeli predsjednik
na jednake dijelove medju sve kod ispita prisutne članove povjerenstva.
Predsjedniku kao takovu pripada jedan dio, a svakom ispitivaču toliko
dijelova, iz koliko je predmeta ispitivao.


C. Prelazne i zrključne ustanove.
§ 57.


Za kandidate gospodarstva, koji su u zimskom semestru 1921./22. upisani
u peti semestar svojih nauka, vrijede tokom naučne godine 1921./22. u pogledu
državnih ispita ustanove ispitne naredbe od 7. travnja 1920. broj 15.723.


§ 58.


Kandidati gospodarstva, koji će po propisima nove ispitne naredbe pola«
gati II. dotično III. državni ispit, a položili su I. dotično II. državni ispit po
propisima ispitne naredbe od 7. travnja 1920. broj 15.723., imaju kod pristupa
k II. dotično III. državnom ispitu pridonijeti osim svjedodžbi o pojedinačkim
isp´tima, navedenim u §»17. ove naredbe, još i svjedodžbe, i to za II. državni
ispit o pojedinačkom ispitu iz anatomije i fiziologije domaćih životinja, a za


III. državni isp´t iz mljekarstva.
§ 59.


Ova naredba staje na snagu danom proglašenja u »Narodnim Novinama*.


Tim danom gube snagu ispitna naredba od 7. travnja 1920. broj 15.723.
(izuzevši za naučnu godinu 1921./22. ustanovu navedenu u §*u 56. ove naredbe),
zatim naredba od 7. lipnja 1920. broj 20.762 o djelokrugu predsjednika i dužno?
st´ma članova ispitnih povjerenstava.


Naredba pak od 7. lipnja 1920. broj 16.705., kojom su izdani prelazni
ispitni propisi k naredbi od 7. travnja 1920. broj 15.723., gubi snagu samo
toliko, koliko se naredba od 7. travnja 1920. broj 15.723. protivi nazočnoj novoj
ispitnoj naredbi.


U Zagrebu, dne 5. ožujka 1922.


Pokrajinski Namjesnik za Hrvatsku i Slavoniju:


Juraj Demetrović, v. r.