DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Izvadak


iz zapisnika 4. sjednice upravnog odbora J. Š. U., obdržavane od 30. III. do


1. IV. 1922. u Šumarskom domu u Zagrebu.
Prisutni:


Predsjednik: Turković, potpredsjednici: Čirković i Lenarčič, tajnici: Ing.
Marinović i Divjak, blagajnik: Ing. Čeović.
Odbornici: Stamenković, Ing. Manojlović, dr. Landikušić, Ing. Slijepčevič,
Bajić, Knežević, Goederer, Lang, Ing. Pahernik, Ing Ružić i Pilepić.
Ispričava se bolešću dr. Ugrenović.


Predsjeda potpredsjednik Čirković, zatim predsjednik Turković. Prije
prelaza na dnevni red daje tajnik Marinović razjašnjenje, zašto se sjednica
drži u Zagrebu, koja se izjava prima na znanje.


I. Čita se zapisnik treće sjednice, koji se nakon nekih razjašnjenja ovjes
rovljuje po gg. Lenarčiču i Stamenkoviću.
II. Tajnik Marinović čita tajničko izvješće. Prvi dio izvješća odnosi se
na izvršenje odborskih zaključaka. Iz tog izvješća se razabire, da je udruženje
u prvim mjesecima svog opstanaka razvilo dosta veliku ekspanziju. Medju
važnijim pitanjima kod kojih je udruženje aktivno učestvovalo ističu se nas
ročiti ova: izradba pravilnika za organizaciju šumarske službe, sudjelovanje
kod izradbe zakona o lovu, nacrt uredbe za polaganje praktičnih državnih
ispita. Podnesene su predstavke o pojedinim pitanjima, koja su u svezi sa
šumarstvom. Najvažnija je svakako ona o deputatima šumarskoga osoblja,
koja je imala pozitivnih rezultata, zatim predstavka radi povišenja paušala
šum. č.novnika, i rezolucije glede provađanja agrarne reforme, oduzimanja
bujičarstva, unifikacije šum. službe. Na predstavku udruženja, kojom je zas
moljena potpora od Minist. Šuma i Rudnika izašlo je poznato riješenje tog
ministarstva, po kojem dobiva udruženje potporu od 15.000 kruna, odredjuje
se, da se sva državna nadleštva pretplate na Šumarski List, da se u istom
1\w


listu oglašuju sve dražbe šumarskih nadleštva, a % utrška ubire u korist
udruženja. Bilo je na žalost nekoliko državnih šumarskih nadleštava, koja
su vratila list bilo bez ikakve primjetbe, bilo s obrazloženjem, da nemaju
u budžetu za pretplatu lista potrebnih sredstava.


Odbor s velikim negodovanjem uzima na znanje postupak tih šumarskih
organa, koji nisu bili u stanju nabaviti bagatelnu svotu, potrebnu za pretplatu
jedinog stručnog lista u državi, te ga osigurati knjižnicama tih državnih nads
leštava.


Ovo pokazuje na vrlo slabu stručnu svijest dotičnih kolega, od kojih
bi se s pravom moglo očekivati baš protivno, da će naime propagandom u
svojoj okolici naći još po kojeg pretplatnika, da se i na taj način popularizira
ova struka među narodom. Jednoglasno se zaključuje, da se u toj stvari pris
tuži na Minist. Šuma i rudnika.


Kod čitanja izvješća o podnesenim predstavkama minist. Šuma i Rudnika
radi deputata šumarskog osoblja čita se i podnesak g. Save Vučetića iz