DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 72     <-- 72 -->        PDF

342 Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


39. Tomo Čop, šumar Kuljaši, Dobri j In,
40. Osvald Šiber, podšumar, Bos. Kostajnica,
41. Petar Jajčanin, podšumar, Bos. Kostajnica,
42. Ing. Vinko Delač, šum. ing. prist. Zagreb,
43. Petar Micić, šum. ofic. Zagreb,
44. Ljubomir Marković, šum. ing. as´st. Vinkovci.
Osim gornjih prijavila se je za redovite članove udruženja velika već´na
članova bivše šum. organizacije za Bosnu i Hercegovinu akoprem oni prema
pravilima J. Š. U. eo ipso ostaju članovi novog udruženja. Samo njih 12 vratilo
je »Šumarski list«, te su prema tome pokazali da ne žele pristupiti u naše udru*
ženje. Podružnica iz Ljubljane je zamolila, da može pristup svojih novih čla*
nova najaviti tek poslije likvidacione skupštine slovenskog šumarskog društva,
što se je uzelo na znanje.


2. Za nove članove utemeljitelje primaju se:
1. Ing. Hugo Sacher, šum. direktor Teslić,
2. Filip Spitzer, dir. pilane Teslić,
3. Vaso Todorovlć, drvotržac, Sarajevo,
4. Arpad Karolyi, gen. dir. Zagreb,
5. Šerif beg Filipović, Ključ,
6. Tanin d. d. Zagreb (pristupio s 1000 dinara).
3. Preduzeće Dobrljin^Drvar šalje društvu potporu od 7000 dinara. Prima
se za člana dobrotvora.
4. Zatim se razvila debata o članovima pomagačima , za koje se neki
javiše. Pravila (5. čl.) ne odredjuju pobliže dužnosti tih članova, a čl. 7. odre«
djuje njihova prava. Svi su mišljenja, da se lugari i ostali službenici Iste naos
brazbe trebaju prikupljati u društvu, te im nižom članarinom omogućiti pri*
manje lista, koji ima prosvjetnu zadaću. Naprotiv drvotršci i ostali, koji se
javljaju za članove pomagače (ukoliko ne žele biti utemeljači), u stanju su po
svojim materijalnim prilikama, da više plate. Jednoglasno se ustanovljuje za
članove prve kategorije 20 dinara, druge kategorije 100
dinara godišnje, te se primaju za članove pomagače:
sa 20 dinara:


1. Ilija Lipovac, nadlugar, Bos. Gradiška,
2. Marko Orlovac, nadlugar, Bos. Gradiška,
3. Petar Jović, nadlugar, Bos. Gradiška,
sa 100 dinara:
1. Harambašić Abas, industr. Samica Ključ,
2. Danilo Čorović, upr. pilane, Ozren, Srednje kraj Sarajeva.
3. Adam Čavić, trgovac drveta, Bos. Novi.
5. Tajnik izvješćuje o propagandi za društvo. Odazvali su se novi članovi
utemeljitelji, a nekoji su platili i preko odredjene takse (DobrljinsDrvar i Ta*
nin). Zaključeno je pismeno im izreći zahvalu.
6. Kod čitanja ostavke potpredsjednika Radulovića zaključeno je, da se
primi na znanje.
7. Glede izjave> kolega iz Bosne, da će pristupiti udruženju samo pod
stanovitim uvjetima, zaključuje se jednoglasno, da ujedinjenjem svih šumar»
skih društava u J. Š. U. i odobrenjem njegovih pravila po čl. 52. istih prestaju
važiti pravila svih dosadanjih društava. To vrijedi î Za bosansku organizaciju,
tim više, što je većina njezinih članova pristupila u novo udruženje. Prema