DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Pitanja i odgovori.
349


V. sjednica glavne uprave J. Š. U.
Sjednica će se obdržavati u Ljubljani (prostorije podružine J. Š. U.) dne
16.
maja u 9 sati prije podne.
Dnevni red:
1. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika 4. sjednice.
2. Izvješće tajnika.
3. Izvješće blagajnika.
4. Stanovište udruženja prema eksproprijaciji velikog posjeda (referira g.
M. I.juština, pročelnik V. odsjeka rada).
5. Popularizovanje šumarstva i s tim skopčana nastava na pučkim i višim
školama, naročito u preparandijama i teološkim fakultetima. (Referira prof.
Dr. Ugrenović.)
6. Eventualija.
Z a g r«e b , dne 28. aprila 1922.
Predsjednik: Tajnik:
T u r k o v i ć v. r.
M a r i n o v i ć v. r.


1


Pitanja i odgovori.


2.
Odgovor na pitanje.


U 2. broju »Šumarskog Ista« o. g. medju »Pitanjima i odgovorima« pri«
kazan je jedan slučaj obustave sječe u šumi privatnika N. N. Taj je »neki
privatnik« predložio pravodobno drvosječni i ogojni predlog, a pismenim oba*
vještenjem kr. kot. oblasti u »obustavlja mu se svaka sječa s razloga,
jer drvosječni predlog još nije odobre n.«


Sada N. N. postavlja pitanja:


1. Da li je ovaj postupak u skladu sa zakonima, koji su na snazi?
2. Može li se obustaviti sječa s gornjom motivacijom, u kojoj nema lične
krivnje niti vlasnika šume, niti njegove uprave?
3. Što može vlasnik šume u toj stvari preduzeti?
U prvom redu držim, da je trebalo istaknuti, postoji li za šumu privatnika
N. N. gospodarstvena osnova ili ne, te ako postoji, da li je odobrena ili nije.
Ako je osnova odobrena po Šumarskom Odsjeku, od nje se ne smije u godiš»
njim drvosječnim i ogojnim predlozima otstupati, ili ako se već s važnih
razloga odstupa, onda valja zatražiti za taj odstup odobrenje Šumarskog Od*
sjeka, pa sve dotle, dok se po toj instanciji ne odobri modificirani drvosječni
predlog ili cijela gospodarstvena osnova, sječu ne će smjeti dopustiti niti
jedna kotarska oblast. Jedina mogućnost postoji onda, ako vlasnik šume po
svojoj upravi navede u molbi za modifikaciju osnove tako važne i evidentne
razloge (n. pr. ako "je jedan dio šume izgorio, koji baš dolazi te godine do
sječe), onda može eventualno županijski upravni odbor i temeljem § 15. na»
vedenog zakona na vlastitu odgovornost do konačnog odobrenja na predlog
kotarske oblasti dopustiti predbježno siječu na stanovitoj površini imajući
naravski potrajnost gospodarenja u prvom redu u vidu.
Druga je mogućnost, da gospodarstvena osnova nije niti predložena na
odobrenje, t. j . vlasniku je šume dopušteno, da stanovito vrijeme ima sastaviti