DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Službene vijesti. 351


Više se zadržavati na tom pitanju ne ćemo, već valja privatniku N. N.
odgovoriti na postavljena pitanja ovako:
Ad 1. Postupak je oblasti u .potpunom skladu sa zakonima i naredbama
koje u tom smislu postoje.
Ad 2. Sječa se može obustaviti s motivacijom, da drvosječni predlog još
nije odobren.
Ad 3. Vlasnik šume može jedino sačekati i požuriti odobrenje drvosječnog
i ogojnog predloga. Ing. Đuro Knežević.


Službene vijesti.


Mi Aleksandar I. po m losti Božjoj i volji Narodnoj Kralj Srba, Hrvata
i Slovenaca.
Na predlog Našeg Ministra Šuma i Rudnika, a po saslušanju Našeg Mini»
starskog Saveta, resili smo i rešavamo:
da se iz službenih obzira stave u stanje pokoja s pravom na penziju koja
im po godinama službe pripada, i to:


Ministarski Savjetnici V. činovnog razreda: Stevan Lukač, zamjenik vršioca
dužnosti kod Direkcije Šuma u Sarajevu, i Jovo Padežanin, kod Direkcije Šuma
u Sarajevu;


Nadšumarnici u VII. činovnom razredu: Gregor Korotwiczka, kod Agrarne
Direkcije u Sarajevu, Karlo Žak, kod Direkcije Šuma u Sarajevu, Antun Hir«
sehe, kod Kotarskog Ureda u Maglaju;


Šumarnici u VIII. činovnom razredu s pravom naslova šumarskih savjet*
nika: Konstantin Bulbuk, kod Kotarskog Ureda u Bihaću, i Emil Hoffmann,
kod Kotarskog Ureda u Tešnju;


Nadšumar I. klase u IX. činovnom razredu: Rihard Rotter, kod Kotar»


skog Ureda u Kotar Varešu;


Šumar I. klase u IX. činovnom razredu: Adolf Patzelt, kod Direkcije Šuma
u Sarajevu, Josip Andrić, kod Šumske Uprave u Varešu, i Đuro Siglhuber, kod
Direkcije Šuma u Sarajevu;


Šumari II. klase u X. činovnom razredu: Ivan Marušić, kod Šumske Uprave
u Han»Kumpanij\ Ivan Selak, kod Šumske Uprave u HansKumpaniji, Maksim
Schavte, kod Šumske Uprave u Nemiloj;


Podšumar u XI. činovnom razredu: Franjo Biclok, kod Kotarskog Ureda


u Travniku, Josip Bschaiden, kod Kotarskog Ureda u Banja Luci, i Jovan Bams


burać, kod Šumske Uprave u Ključu.


Naši Ministri: Šuma i Rudnika i Finansija, neka izvrše ovaj Ukaz.


U Beogradu 30. marta 1922. god.


ALEKSANDAR, s. r.
Ministar Šuma i Rudnika, Ž. Rafajlović, s. r.
Ministar Finansija, Dr. Košta Kumanudi , s. r.


Mi Aleksandar I. po milosti Božjoj i volji Narodnoj Kralj Srba, Hrvata


i Slovenaca.


Na predlog Našeg Ministra Šuma i Rudnika, rešili smo i rešavamo:


da se Ivan Blonarević, podšumar u Grabu stavi u stanje pokoja, s pras