DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 84     <-- 84 -->        PDF

354
Službene vijesti.


Broj 10.725 — 1922.
Predmet:
Lugarski i lovopaziteljski ispiti.


Oglas.


U smislu propisa normativne naredbe od 2. III. 1891. broj 30.551 .. 1890.
odnosno one od 23. XI. 1898. broj 43.532 .. 1898. obdržavati će se kod potpis
sane kr. županijske oblasti i kod kr. kotarske oblasti u Petrinji dne 16. i slije«
dećih dana mjeseca augusta t. g. lugarski i lovopaziteljski ispiti.


Kandidati, koji se žele jednom ili drugom ispitu podvrći, imadu svoje
propisno biljegovane i u smislu gorespomenutih naredaba propisno obložene
molbe najkasnije do 1- juna 1922. ovoj kr. županijskoj oblasti podnijeti.


Kr. županijska oblast.


U Zagrebu, dne 4. aprila 1922.
Kr. podžupan: Mojsilović, v. r.


Broj 317/1922.
Šumska uprava Han Kompanija.


Oglas.


Na 10. maja 1922. u 10 sati prije podne prodavače se kod šumske uprave
u I lan Kumpaniji putem usmene javne dražbe i pismenih ponuda oko 14.000
prost, metara bukovog drveta sposobnog za palenjc ugljena, odnosno izradjen
ugljen od ovoga.


Drvo se nalazi i to:


1. oko 2500 pr. m. na stovarištu u Kruščici (Centralna paliona drvenog
ugljena) a kvaliteta sastoji se iz bukovog gorivog drveta izlučenog t. j . kvrgavo,
oblici i grane za ugljen sposobnog drveta.
Iskhčna cijena je po pr. m. 32.50 Din (Tridesetidva 50 % dinara).


2. oko 850 pr. m. izradjenog bukovog drveta (Vio % jelovog) u šumi Vrioće
na
panju, kvaliteta mu je: nesortirano po 1 i l´j.m duljine.
Isklična cijena po pr. m. 11.25 Din (Jedanaest 25 % dinara).


3. oko 3000 pr. m. ne izradjenog ležećeg bukovog drveta u šumi Vrioće
na panju, sa iskličnom cijenom od 2-50 Din (Dva 50 % dinara) po pr. m.
Za drveni ugljen od ovog drveta je isklična cijena 60 Din para (šezdeset)
po kilogramu franko vagon Krušćica.
Nudiocimasieflcktantima stoji slobodno da drvo prije dražbe razgledaju.
Uslovi kupnje i prodaje izloženi su na uvid kod ove šumske uprave.
Prije početka dražbe imade svaki nudioc položiti vadij u iznosu od 10%


eijelokupne kupovnine t. j . 18.500 Din u gotovom ili u vrijednostnim papirima
i taksenu marku od 20 Din. Strani podanici polažu vadij u dvostrukom iznosu. .


Pismene ponude moraju stići najkašnje do 10 sati dne 10. maja 1922.
šumskoj upravi u Han Kompaniji, propisno biljegovane s odredjenim vadijem,
zapečaćene i na omotu sa oznakom »Ponuda na čumursko drvo odnosno gotov
čumor u Krušćićkoj planini« a u istoj se imade izričito naglasiti, da li se
reflektira na drvo kao takovo ili gotov ugljen.


Direkcija šuma u Sarajevu bira slobodno izmedju usmenih i pismenih


ponuda
i može sve bez navoda razloga odbiti.
Do riješenja vezani su nudioci na svoju ponudu.
Han Kompanija, dne 29. aprila 1922. Šumska uprava.