DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 87     <-- 87 -->        PDF

na dionice
za industriju drva


SLAVONIJA društvo


ZAGREB, Mažuraničev trg 11.


Telefon broj 20-56 i 17 22. Brzojavi : „SLAVONIJA".
Osnovano godina 1904. Dionička glavnica K 80,000.000.
Zaposleno 1200 radnika. Pričuvna glavnica K 37,5000.000.


Parna pilana, tvornica furnira, pokućtva, sjedala za stolice
i parketa u Brodu na Savi.
Izradjuje razanu gradju iz svih vrsti tvrdog drveta, naročito
iz slavonske hrastovine, zatim furnire iz svih vrsti domačog
i eksotičnog drveta te iz voćaka. Sjedala za stolice i parketa
iz hrastovine i bukovine.
Proizvadja masivno pokućtvo iz bukovine, hrastovine, brestovine,
jasenovine i javorovine.


Podružnice i zastupstva u Beogradu, Brodu n. S., Wienu,
Pragu, Brnu, Budapešti, Segedinu, Oradea Mare (Nagyvârâd),
Aradu i Bukareštu.


Dioničarsko društvo Société Anonyme


za eksploataciju drva d´Exploitation forestiere
Zagreb, Gajeva ul. 32 Zagreb, Gajeva ul. 32
Telefon 16-34, 14-55, 12-38. Téléphone 16-34,14-55,12-38.


Brzojavi: „EXPLOITAT". Télégrammes: „EXPLOITAT".


Parna pilana i tvornica Scierie a vapeur et fabrique
parketa Virovitica. de parquets Virovitica.
Parna pilana Teslić. Scierie a vapeur Teslić.


Prodajni ured Banja-Luka. Bureau de vente Banja-Luka.


Proizvadja i eksportira: Produits et exportés:


matériaux eu chene, hetre


hrastovu robu, parenu i


étuvé et non étuvé, bois ten


neparenu bukovinu, me


dre matériaux de construction
kanu rezanu gradju, gorivo et matérieux sciés et bois pour
drvo te parkete. chauffage et parquets.