DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 48     <-- 48 -->        PDF

400 Načela organizacije šumarske službe u našoj državi.


1. Unifikacija uprave drž. šuma i uprave općinskih šuma
(imovnih općina, z. zajednica, gradova itd.) te šum. nadzora.
Tim će se šumarstvo emancipirati od štetnog upliva prolaznih i
štetnih svagdašnjih političkih trzavica i biti koncentrisano u
samostalnim uredima, u kojima odlučuje u prvom redu nezavi=
sno mnijenje, diktirano stručnim interesima. Na taj način uvest
će se stalan i određen sistem gospodarenja i u općinskim šu=
mama, a olakšat će se i šum. polic, nadzor, jer će šumski kotarevi
biti manji i pregledniji. Uslijed toga će se ukloniti nedostaci
dvostrukog paralelnog uredovanja, koje je baš radi toga kao i
radi nepreglednosti i raštrkanosti srezova, bilo površno, a uz to
će pojeftiniti uprava, koja će i u neuređene općinske šume doni*
jeti onaj sistem gospodarenja, što je propisan za drž. šume.
Drž. gospodarstvo dobiva jamstvo za valjanu provedbu
šum. nadzora, jer će se tako čitava država prevući gustom mre=
žom šum. polic, organa — drž. šum. uprava.


2. U ministarstvo imadu se koncentrisati sam o n a j v a ž =
n i j i poslovi, a rješavanje ostalih prepustiti kolegiju šum. direk*
čija sa širokim djelokrugom.
3. Taj je djelokrug moguće proširiti samo onda, ako se biro=
kratski način uredovanja ostavi za sitnija pitanja, a odluka u
svim važnijim stvarima prepusti kolegijalnim savjetima.
4. Šum. uprave postaju samostalne finansijske jedinice s
većom slobodom i samostalnim djelokrugom. To će podići am=
biciju, dati prilike plemenitom natjecanju za postizavanje što
većeg prihoda, a u tem natjecanju će se isticati sposobniji, koji
će davati inicijativu za razvoj i moderniziranje gospodarstva te
se pripravljati za viša mjesta, koja se ne će popunjavati ni po
svezi ni po godinama, već prema efektivnom praktičnom radu,
spremi i sposobnosti. —
Eto tako sam ja shvatio tendenciju uredbe od 27. juna te
sam uvjeren, da bi njezina promjena prema gore istaknutim na*
čelima značila znatan korak naprijed u ovom burnom poratnom
vremenu, u kojemu treba da se svi šum. stručnjaci okupe u
jedno kolo za intenzivana rad u cilju polaganog, ali stalnog
progresa.