DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Za pasivno izborno pravo šumarskih činovnika. 405


Za pasivno izborno pravo šumarskih
činovnika.1


NARODNOJ SKUPŠTINI
Beograd.


U ime svih šumara i šumarskih činovnika naše Kraljevine, a po ovlaštenju
i na osnovu jednoglasnog zaključka Upravnog Odbora Ujedinjenog Jugoslo»
venskog Šumarskog Udruženja na sednici od 1. aprila ove godine, čast nam
je Narodnoj Skupštini upraviti ovu


PREDSTAVKU:
Po našem saznanju daje se tumačenje čl. 73. Ustava takovo, da se svim
šumarskim činovnicima oduzima posve pasivno pravo izbora, sem ako se go*
dinu dana pred izbore nijesu zahvaLli na državnoj službi.
Mišljenja smo. da je takovo usko tumačenje spomenutog člana sasvim
pogrešno, netačno i neispravno. Jer kad bi se ova odredba imala tako tumačiti,
tada bi ona ne samo duboko vređala čast i ponos nas svih šumara i kao ljudi
i kao jednakopravnih građana i kao svesnih, neumornih, iskrenih i saraopres
gornih nacionalnih radenika, nego bi ona osim svega toga u svojoj osnovi bila
nepravična, bezrazložna i nedemokratska, a istovremeno i direktno štetna po
naše nacionalne interese iz socijalno=političkih i državnosfiskalnih razloga.
Ne nalazimo potrebnim, da se ovom našom predstavkom upustimo u po*
tanju kritiku i pobijanje svih onih slabih, labavih i malo stvarnih argumenata,
koji bi opravdali ovako tumačenje odredbe našega Ustava. Držimo da je do*
voljno pobiti samo onaj najglavniji i najjači argument, koji je prigodom debate
ovoga člana bio istaknut, te uvažen i ocenjen kao opravdan razlog, da se inte«
lektualci cijele jedne struke u osnovnom državnom zakonu, u samom Ustavu
označe nepouzdanim i opasnim građanima ove države, te će odmah svakom
i najobičnijem građaninu biti jasno, da bi onakova odredba bila i nepravična
i bezrazložna i nedemokratska.
Predpostavilo se naime, da bi mi šumarski činovnici kao upravljači držav«
nom imovinom mogli prigodom izbora nedopustivo i protuzakonito uticati na
izbornike i to na taj način, što bi svojim pristalicama mogli dozvoliti, da se
posluže tom državnom imovinom koja se nalazi pod našom upravom, u većoj
i obilnijoj meri nego što bi im to po zakonima i propisima mogli da učinimo,
te obratno, da bi svojim protivnicima uskratili i one delove državnih dobara
koji im po zakonu pripadaju. Usled takva postupka sa strane nas, državnih
šumarskih činovnika, predpostavlja se, da ne bi pri izboru državnih poslanika
došlo do čistoga i nepotvorenoga izražaja narodne volje.
Nećemo da poričemo, bez obzira na tu činjenicu, da mi svi šumari bez
izuzetka visoko cenimo i štujemo taj veLki princip slobode i izbora i slobode
narodne volje, da je ipak moguća i ta eventualnost, da bi se pojedini šumarski


1 Prema zaključku upravnog odbora (v. str. 348 Šum. lista br. 5) imao je
naročiti uži odbor izraditi i predati u ime J. Š. U. pretstavku za pasivno izborno
pravo šum. činovnika. Donosimo u cjeloti tu. pretstavku užeg odbora. Ured.


4*