DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 54     <-- 54 -->        PDF

406 Za pasivno izborno pravo šumarskih činovnika.


činovnik mogao prigodom svoje eventualne kandidacije poslužiti i gore spo«
menutim i protuzakonitim sredstvima. Ali slobodni smo upitati: zar u takvom
slučaju nije moguće odnosnoga šumarskoga činovnika povući na strogu odgo»
vornost i kao neispravnoga građanina a još više kao nekorektnog državnog
činovnika zbog zloupotrebe svoga službenoga položaja. A osim svega toga u
takvom slučaju moguće mu je poništiti njegov mandat kao što se može da
poništi mandat i svakoga drugoga građanina, koji bi se prigodom izbora po*
služio bilo kakvim protuzakonitim i nedozvolenim sredstvima. Sami državni
zakoni napose izborni zakon jesu, a i moraju biti dovoljnom garancijom i
branom, da se svim nevaljancima i svim neispravnim građanima onemogući
da na nedostojan i nepošten način postanu narodnim izabranicima. Zar je
Ustavotvorne mislio da jedne izvesne državne činovnike žigošc kao neispravne
i da im jednom odredbom Ustava indiiektno prizna da mogu zloupotrebljavati
svoj položaj odnosno da im prizna da je povereno im državno dobro donekle
i njihova svojina.


Nijesmo zato nikako mišljenja, da je i taj najjači i najozbiljniji argume»
nat, koji je u opće bio iznesen uz pojačanje i svih ostalih tako jak i tako
snažan, da se mirne savesti može i smije oduzeti celoj jednoj kategoriji struč»
nih građana to najveće i najvažnije pravo, koje jedan slobodan građanin može
u opće da ima u svojoj slobodnoj domovini, a to jest pasivno pravo izbora.


Ko hoće da bude strogo objektivan i pravičan, taj mora priznati, da smo
mi šumarski državni činovnici mnogo opasniji po tu slobodu izbora, i da mos
žemo u mnogo znatnijoj meri uticati na izbornike nedozvoljenim sredstvima
onda, kada smo u službi jedne stranke i kada na svome službenome mestu
radimo i agitiramo za drugoga kojega kandidata, nego li tada, kad radimo
sami za sebe. Jer u tom slučaju ostajući na svojim mestima u stanju smo i
u mogućnosti da ispunimo svoja eventualna nezakonita obećanja i da izvršimo
svoje nedopustive i protuzakonite grožnje, dok na protiv ne možemo da uči*
nimo to onda ako bi sami bili izabrani za narodnoga poslanika. Jer tada mo*
ramo da ostavimo svoja službena mjesta i više nemamo vremena da svoja
obećanja ili grožnje ispunimo i izvršimo. Zato treba dosta vremena, buduć da
se državna dobra, kojima mi upravljamo, bukve, jele, hrastovi i t. d. ne mogu
nositi u džepu ili držati u kasi pa da bi ih mogli posle izbora odmah medu
izbornike razdjeliti. Ali u ostalom, ako je u opće pri tajnom glasanju dopustiva
ovakova samovoljna presumpcija, da mi možemo i hoćemo na nedozvoljeni i
protuzakoniti način uticati na slobodu izbora, to mi držimo, da sve to isto
mogu da čine i ostali činovnici ali samo jedni na jedan način i u nešto većoj,
a drugi na drugi način i u nešto manjoj meri. Logičnije bi prema tomu i kom
sekventnije bilo, da se u opće svima državnim činovnicima oduzme pasivno
pravo izbora, i da im se zabrani da u opšte za koju stranku rade i agituju što
bi naravno bilo i previše reakcionarno i suviše nedemokratski. Ali i po ova»
kovom tumačenju čl. 73. Ustava, ova je odredba i reakcionarna i nedemo*
kratska i to samo u nešto manjoj meri, ali ujedno i pravno nedopustiva. Nije
naime nikako pravno dopustivo, da se mi šumarski činovnici na osnovu jedne
samovoljne presumpcije, prije nego li zaista i pokušamo a kamo li izvršimo
jedan nekorektan i protuzakoniti čin, kažnjavamo jednom vrlo velikom kaznom
i to oduzimanjem najvećeg prava, što ga u opće jedan slobodan građanin može
da imade u svojoj domovini. A nije nikako pravno dopustivo, da se mi u
osnovnom državnom zakonu bez presude označujemo nepouzdanim i opasnim
elementima po državu.