DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Za pasivno izborno pravo šumarskih činovnika. 409


upravu koja je od koristi i po sam narod, naročito našega seljaka, a i po
čistodržavne fiskalne interese.


Dubokog smo zato uvcrenja da je ova i ovakva odredba odnosno turna»
čenje čl. 73. našega Ustava, kako već spomenusmo, direktno štetno po naše
nacionalne interese iz socijaino«političkih i državnosfiskalnih razloga.


Narodna Skupština u najskorijim danima imade da donese novi izborni
zakon. Jasno je, očigledno i bjelodano, kako već istakosmo, da se ovakovim
tumačenjem čl. 73. — uzevši u obzir i druge članove, naročito čl. 52. i 126.
Ustava — gotovo sasvim oduzima nama šumarskim činovnicima pasivno pravo
izbora t. j . najvažnije pravo jednoga slobodnoga građanina. Isto je tako jasno
i bjelodano, da namjera samog Ustavotvorca nije bila niti je mogla biti da se
tomu članu dade u tako velikome stepenu tako nedemokratska i reakcionarna
sadržina. Namjera Ustavotvorca mogla je biti i bila je bezuvjetno samo ta,
da se šumarskim činovnicima oduzme prilika, da nezakonitim i nedozvoljenim
sredstvima utiču na slobodu izbora.


Mišljenja smo zato, da je imperativna dužnost Narodne skupštine, da u
svome izbornom zakonu dade jedno ispravno i pravično tumačenje čl. 73.
Ustava, kako je i sam Ustavotvorac imao namjeru da dade, ali mu je samo
možda nespretnost stilizacijom dao sasvim drugi sadržaj, te da se i nama
šumarskim činovnicima prizna pasivno pravo izbora i omogući kandidovanje
kod svih a naročito već kod prvih narednih izbora, za koje ne možemo da
znamo kada će biti, a mogu da budu prije, nego mi možemo da zamislimo.


Mišljenja smo, da bi se u novi izborni zakon mogla po prilici dati sledeća
forma: »Šumarski činovnici ne mogu se kandidovati u onim
okruzima, županijama i oblastima, na čijoj se teritoriji
nalaze u službi poslednje (ili poslednje tri godine) godinu
pred same izbore, sem, ako se godinu dana prije nijesu
zahvalili na službi. Činovnici Ministarstva Šuma i Rud«
nika imaju pasivno izborno prav o.«


Ovakova ili slična odredba u novom izbornom zakonu tumačila bi pravu
namjeru Ustavotvorca, a istovremeno s ovakovom stilizacijom postigao bi se
isti onaj cilj, koji ima sadanji čl. 73. Ustava, za kojim je Ustavotvorac išao.
Takvom odredbom nebi se u nikojem pogledu krnjio i menjao sam Ustav,
nego bi to bilo samo istinsko pravo i autentičko tumačenje čl. 73. Ustava,
koje mu inače daje sasvim drugi sadržaj.


Tvrdo osvjedočeni, da je naša molba odnosno naš zahtev potpunoma
pravilan i opravdan, te koristan i po sam narod a i za samu državu, te vrlo
osvedočeni, da Narodna Skupština uz dobru volju može, a da je istovremeno
i vlasna i dužna u novom izbornom zakonu dati prava i istinski smisao čl. 73,
Ustava, koji mu je sam Ustavotvorac namjeravao dati, zato i upravljamo ovu
našu Predstavku Narodnoj skupštini s nadom, da će se toj našoj molbi potpuno
izaći u susret u smislu gornjega našega izlaganja.


Na koncu mislimo, da smo u pravu izjaviti, ako bi se ipak dogodilo
i protiv svakoga našega očekivanja, da se bud koja stranka iz bilo kakovih
mu drago razloga usprotivi našoj pravičnoj i patriotskoj zamolbi, da je naša
sveta dužnost takovu stranku smatrati nepatriotičnom, koja radi protiv naj*
važnijih narodnih i državnih interesa te konsekventno tome, da su članovi
našega Udruženja bez izuzetka i bez obzira za njihovo dosadanje stranačko