DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 58     <-- 58 -->        PDF

410 Literarni pregled.


opredcljcnjc, dužni svim dopustnim zakonitim sredstvima raditi kod prvih
izbora protiv kandidata jedne takove nepatriotske stranke.


Po ovlaštenju Upravnoga Odbora Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja
potpisujemo i upravljamo ovu našu predstavku Narodnoj Skupštini na rešenje
i uvaženje.


Beograd , 11. maja 1922. Potpisi.


Literarni pregled.


Ćehoslovačka.
Čehoslovačko šumarstvo počelo je da poslije oslobođenja intenzivno radi.
Tim svojim radom a u razmjerno kratko vrijeme ono je stvorilo zaista mnogo.
Naročito je živahan rad oko stručne knjige. Dok smo mi dospjeli jedva tlo
toga da udesimo dvije stručne knjige za štampu, jedan original (prof. dr. Les
vaković: »Dendrometrija«) i jedan prijevod (prof. dr. Endres: »Računanje vri»
jednosti šuma« u prijevodu prof. dr. Nenadiča), dotle su Česi samo u godini
1921. izdali neko 14 što većih što manjih šumarskih dijela. Evo ih:


Cérny: Z dopisu .lana D o 1 e ž a 1 a. — Vydala Čsl. Matiec lcsnieka.
Form. 8", str. 64. (Iz pisama Jana Doležala. — Izdala čsl. šumarska Matiea.)
Duda: S t r o j n i c t v i lesni. Pfednâsky pro les. školv. Vel. 8". Litogr.
(Šumarsko strojarstvo. Predavanja za šumarske škole.)
Eckcrt: Pëstovâni vrb y košikafskć. M. 8", 15 str. (Gojenje ko«
šaračke vrbe.)


Frič: Duležitost lesniho hospodafstvi v Čsl. republice.
Vydala zemëdeL rada v Praze. (Značenje šumskoga gospodarstva v čsl. res
publici. Izdao poljopr. savjet, Prag.)


Kudrna: Z a k o n y a n a f i z e n i Čsl. rep., t y k a j i c i se lesnietvi,
myslivosti a pfibuznych odboru. Dil I. Vvdal .1. V. Rozmara, Kr.
Vinohradi, form. 8", str. 365. (Zakoni i naređenja čsl. republike, koji se odnose
na šumarstvo, lov i srodne struke. Dio I. Izdao J. V. Rozmara.)


Matejka: Tcžb a lesni. Prednaškv pro les. školv. Vel. fol. str. 276.
litogr. (Uporaba šuma. Predavanja za šum. škole.)
Pekârek: T a b u 1 k y pro r y c h 1 c k r y e h 1 e n i k u 1 a t i n y. (Tabele za
brzo kubisanje okrugloga drveta.)
Postupa: O z a 1 e s ii o v a n i a lesnich š k o 1 k a e h. Fol., 3 str. (O pos
mlađi van j u i šumskim vrtovima.)
Postupa: O zpracovâni a z u ž i t k o v a n i dfivi v lese. (O iz*
rađivanju i iskorištanju drveta u šumi.)
Rozmara: Nemoč i psu . Vyslo nâkl. vlastnim v knihovnč Laveckčho
obzoru. Lex. 8°, str. 80. (Bolesti psa.)
Rozmara: Nemoč i zve r e. Nâkladem vlastnim. Lex. 8", str. 72. (Bolesti


divljači.)
Rozmara: Z cizich lovišf. U knihovng Lav. Obzoru. (Iz tuđih lovišta.)
Scvčik: Jak možno u p 1 a t n i t i pri z a f i z o v a n i lesniho h o s s


p o d a f s t v i sloučeni pFirozcného a finančnih principu les.
hospodafstvi. Form. m. 8°, str. 64. (Kako se može kod uređenog šum»