DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Pohorje. 469


4 slučajih z električnim pogonom. Te žage so dobro urejene ter po veliki


večini v rokah lesnih trgovcev ali lesotržnih družb.


Večinoma se režejo sveža debla, zato je za dobro kvaliteto rezanega blaga


potrebno, da se to pravočasno in pravilno posuši, na kar se polaga le premalo


važnosti. Tako dobiva rezano blago že tukaj kal gnilobe, ki zmanjšuje njegovo


tehnično porabnost ter tržno vrednost.


Vse naštete napake so tudi ponajveč vzrok, da si pohorski les ni pri«


dobil dobrega glasu na lesnem trgu, četudi razpolaga Pohorje v splošnem z


/elo širokim, na južnem lesnem trgu priljubljenim blagom.


Opisanim razmeram je pa deloma tudi kriv dosedanji tukajšnji lesni


odjemalec, kajti izdelava lesa je predvsem odvisna od zahtev lesnega trga.


Do prevrata so prodajali skoraj vse lesne produkte na Ogrsko in Hrvatsko


in tukaj se ni gledalo na kvalitetno temveč na kvantitetno blago. Trajalo bode


še dokaj časa, preden se bode dosedanja zastarela izdelava lesa opustila ter


nadomestila z racijonelnim sortiranjem blaga.


Preidem k najaktuelnejšemu vprašanju za povzdigo gozdnega gospodar*
stva ne samo tukaj na Pohorju, temveč v vseh delih Slovenije, kjer je gozdo«
reja glavni vir dohodkov našega naroda. Vemo, da se zle posledice napačne
vzgoje ali ukoriščanja gozda in njegovih produktov pokažejo šele čez več
let in se dajo odpraviti šele tekom več desetletij in to mnogokrat z velikimi
žrtvami. Sedanje slabo gospodarstvo se torej maščuje še na prihodnjem rodu.
Pri tem gre velikanski del našega narodnega premoženja v zgubo ne samo na
škodo lastnikov gozdov temveč tudi celokupne države.


Omenil sem že, da ima naše gozdno prebivalstvo prirojeno čuvstvo za
pravilno razumevanje gozdoreje. Kaj pa pomaga ta naravni dar, ako se ljud»
stvu ne nudi prilika, da si pridobi strokovne izobrazbe, razbistri svoje od
očetov prevzete, večkrat zastarele, napačne nazore o gozdnem gospodarstvu.
Danes niti ljudske niti gospodarske šole raznih strok, ki imajo za cilj splošno
izobrazbo naroda nimajo v svojem učnem načrtu potrebnega osnovnega pouka


o gozdarstvu, četudi je vsakomur znano, da tvorijo gozdovi velikanski del
splošnega narodovega premoženja in da je za prebivalstvo razsežnih delov
naše domovine gozdoreja življenjsko vprašanje.
Ni čudo, da se je koj po prevratu in postanku naše narodne države ravno
med našim pohorskim prebivalstvom vzbudil mogočen klic po gozdarski šoli,
kjer bi se njihovim sinovom nudila prilika, pridobiti si primerno strokovno
znanje. Ta gozdarska šola naj bi se osnovala na širši podlagi, tako da bi b:la
dostopna za vse naše sinove, pod pogojem primerne predizobrazbe, ki jim daje
možnost slediti pouku, bodisi kot prihodnji gospodarji, bodisi kot pomožni
gozdarski uslužbenci.


Merodajni faktorji so upoštevali upravičenost te zahteve ter določili za
sedež gozdarske šole Maribor, ki tvori gozdno industrijski centrum za celo
dravsko dolino in kjer so dani predpogoji za uspešnost tega pouka. Pred enim
letom pa je zadeva glede ustanovitve gozdarske šole v Mariboru iz neznanih
vzrokov prišla na mrtvo točko; šele v zadnjem času so poročali časopisi zopet


o njej in želeti bi bilo, da bi načrt gozdarske šole ne zaspal, temveč čimprej
našel povoljno rešitev v smislu zahtev in gospodarskih potreb našega naroda.
Kratko naj še omenim, da je Pohorje bogato na divjačini in da imajo naši
lovci smisel za primerno negovanje divjačine. Najbolje je zastopana srna. Pri
»Šumiku« in pod »Črnim vrhom« je nekaj divjih koz, ki se pa ne morejo
razmnožiti, ker nobena koza, ki se odcepi od svojega krdela, ne uide krogli.