DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Literarni pregled.


L´ppmann Ing.: Kalkulationeh, Rundholzausniitzungen und Unkostenbe*
rechnungen in Sagewerken«, 1921.


Neudammer ForstersLehrbuch, 1922.


Nirschl: »Die Forstwirtschaft in Niederlandiseh Indien«, 1920.


Niisslin dr.: »Forstinsektenkunde«, 1921.


PresslersNeumeistcr: »Forstliche Kubierungstafeln«, 1921.


Rebmann: »Dcr Anbau von Walnussbaumen«, 1921.


Schwappach dr.: Untcrsuchungen iiber d. Zuwaehsleistungen v. Exhens
Hochwaldbestânden«.


Steinhilber: »Das Sagewerk u. seine Nebenbetriebe«, 1921.


Stengel ing. dr.: »Die kaufmannische Buchfiihrung im Forstbetriebe«, 1921.


Wibbelt: »Ein Biichlein vom Walde«, 1921.


(Ove se knjige mogu naručiti kod »Zemčdclskć knihkupectvi« A. Xeubcrt v
fraze II. Hybernskâ ul. 12, Ceškoslovenska.)


Francuska.
»Revue des eaux et forets«, br. 3, 1922. donosi: »La crue de . Arc« (»Po*
vodanj u dolini Arcsa«), »Le pin sylvestre dans les Vosges alsaciennes« (»Obični
bor u alzaškim Vogezima«), »Le marché de bois en Allemagne« (»Trgovina
drvetom u Njemačkoj«), »L´ ailante« (»Pajasen«). Ugrenović.


Domaća šumarska i narodno-gospodarska književnost.


Izašle su knjige:


Kratak pregled uređenja šuma za šum. pomoćno osoba
1 j e. Napisao Oskar pl. Agić, šumarnik i. o. 1922. Cijena 5 Din.


Poljudno navodilo za merjenje lesa. II. izd. Priredil Ing.
Anton Šivic. Ljubljana 1922. Gena 10 Din.


Industrija Jugoslavije. Po osnovi i nacrtu prof. Lukasa izradio


Z.
Lorković. Zagreb 1922. Cijena 100 K.
.1. Lakatoš: Industrija Slovenije. Zagreb 1922. Cijena 60 K.
Ovaj put ćemo se osvrnuti na nekoje časopise i listove, koji posvećuju
naročitu pažnju nacion. ekonomskim pitanjima. Sa žalošću moramo konstatirati,
da se medu tim pitanjima najrjeđe tretiraju problemi šumarskog gospodarstva,
akoprem je to jedna od najjačih naših privrednih grana, obuhvatajući ne samo
šumsku produkciju, nego i šumski obrt, trgovinu i industriju. Krivnja za to
ne leži na tim listovima, nego na našim stručnim piscima, koji još uvijek ne
vide veliku važnost popularizovanja naše struke, o kojoj se u širim krugovima
tako malo znade. Ovaj put ćemo te listove samo navesti, te, na njih upozoriti
naše drugove i čitatelje, da ih ne samo pretplatom podupru, nego i suradnjom
zainteresuju široki krug njihovih čitatelja za naša stručna pitanja. Od zgode da
zgode osvrtat ćemo se na pojedine članke tih listova.


Od časopisa spominjemo:
Zrn o glasilo društva gospodarskih i šumarskih činovnika kraljevine SHS
u Osijeku.


Jugoslavenska Njiva. Mjesečnik za umjetnost, nauku, narodnu
prosvjetu, politiku, socijalna pitanja i privredu. God. pretplata 100 dinara.
Uredništvo i administracija, Zagreb, Marovska ul. 30.