DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 50     <-- 50 -->        PDF

472 Literarni pregled.


N ov a E v r o p a. Izlazi triputa mjesečno. U 1922 izlazi tri knjige. Svaka
stoji 40 Din. Uredn. i admin. Zagreb, Preradovićev trg 9. Donaša članke polis
tičke, socijalne i privredne, te književni te umjetnički pregled.


Njiva . Izhaja dvakrat na mesec in stane letno 40 Din. Uprava Ljubljana,
Prešernova ul. 54. Prinaša politične, socijalne in gospodarske članke ter knji=
ževni in umetniški pregled.


.... ...... ....... ........ .... ......... 100 ....... ......... "
.............. : ......., ........ ..... 27. ... ...... ....... : I. ........,


II. ......... . ....... ........, III. .......... . ......
......... . ...... ...... 1. . 15. y ....... ....... ......... 80 ....
.......... ........ ......... ... 22 . 24. ....... : ....... ........ . ..........
......, ......... ....... ......, ........., ........ ..... .. ......,
..... ...... ............, ..........., ........, .... . .... ........, ..........
...... .........., ........., ...........


...... ........ ......... ....... ...... ...... 1. . 16. y .......
.... ......... 120 .... .......... . .............. : ......., ........ ... ... 4.


..... ....... ...... 1. . 16. ...... ....... ......... ....... 100 .......
.......... ......, ........... ... 29. ...... ...... .. ........ .........,
..........., ........ . .........


Poljoprivredni glasnik. Izlazi 2 put mjesečno. Pretplata 100 Din.
Uredništvo i administracija: Novi Sad, Petra Zrinjskog ul. br. 2. Donosi članke
iz područja poljoprivrede te općeg nar. gospodarstva.


......... .... .. ....... ............. ...... ..... 2 ....... .... ..
...... 12 .... ...... ....... „........" y .........
Dnevnici:
.......... ........ ...... ..... ... .... .......... ......... .......
144 ... .......... . ...... : ......., .... ......... ... ... 19.


J u g o s 1 o v e n s k i L 1 o y d. Izlazi svaki dan osim ponedeljka i dana iza
blagdana. Pretplata god. 200 Din. Uredništvo: Petrinjska ul. br. 28. Uprava:
Marovska ul. 21. Marinovič.


Madžarska šum. literatura zadnjih godina.


Stručna šum. književnost u Madžarskoj, koja se je u poslednjim godinama
prije rata naglo razvijala, doživjela je nakon prevrata nagao zastoj. Tome nije
bila uzrokom samo opća pojava zastoja, uzrokovana u svim državama i svim
strukama naravnim posljedicama rata (umornost, borba oko prehrane, skupoća
rada i papira itd.), već još više u političkoj konstelaciji, koju´ je donio prevrat
i trianonski mir. Dok su ostale nasljedne države bivše Monarhije izašle iz rata
većinom povećane, teritorij Madžarske se je smanjio na cijelih 88.000 km2. Od
velikih i lijepih šuma ostalo je sadašnjoj Madžarskoj samo 1,200.000 ha t. i.
J/io prijašnje šumske površine i to ne baš prvorazredne šume. Jasno je, da je
ova okolnost imala silan utjecaj i na šum. literaturu. Sjedište stručnog rada,
glasovita visoka škola u Ščavnici, a s njom i pokusna postaja prelazi, u posjed
Č. S. R. i vis. škola se seli u Sopran, gdje izdržaje sve faze polit, borbe u Bur*
genlandu. Od četiri lugarske škole ostaje im samo jedna (u Vadaszerdo, premještena
poslije u Tatu, žup. Komârom).


U tim okolnostima, izdržavajući još i nasilja komunističkog režima u 1919.
godini zamuknula je posvema šum. literatura. No mnogobrojni šum. stručnjaci,
koji su bilo milom bilo silom ostavili teritorije, dodijeljene trianonskim mirom