DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


živanja ne će biti odmah ubirana. Dotle se mora svim mogućim načinom starati
za povišenje prihoda, da uslijed momentanog nedostatka sredstava ne zapne
izdavanje lista.


Zatim se povela debata o 100.000 K, koju je svotu dala slov. družba
»Sava«, za promicanje šumarstva u Sloveniji. Ljuština i Slijepčević misle, da
je to legat s kojim nema glavna blagajna posla, već raspolaže samo podružnica.


Marinović, Čeović, dr. Landikušić i Čirković upiru se o 44 čl. pravila
prema kojemu može podružnica imati samo proračuno m odobrenu svotu.
R u ž i ć želi, da podružnica u Sloveniji uzmogne raditi , a za to treba nos
vaea. Naročito treba taj novac za putovanje članova, koji idu medu narod,
da ga poučavaju, šire šum. znanje riječju, popularizuju šumarstvo. Spominje
šum. vrt, koji bi trebalo obnoviti, a država ne da sredstava. Čirkovi ć iznosi,
da poteškoće glede kredita, koje vladaju u Sloveniji, postoje u svim kraje=
vima. Potrebna je popularizacija šumarstva i poučavanje još većma u kraje«
vima, gdje je šumarstvo na nižem stepenu, nego u Sloveniji. Ali da ni tamo
ne nastane dekadenca, mora se nastaviti, koliko se može prema sretstvima
Za šum. vrtove neka se brine država, a naša je dužnost da upozorimo na zlo,
koje prijeti ako se uskraćuje kredit, ali ne da sami dajemo sredstva. Ta mi
i sami trebamo sredstava u prvom redu za društveni list. Pa ako ima ma koje
društvo ili podružnica nešto, onda je to zajedničko dobro svih i daće se


1/5


onamo, gdje je potreba najveća. Pošto podružnica ne može izlaziti s čla»
narine, neka se omogući, da se promijeni pravilnik, te podružnica uzmogne
trošiti i više od Vr> članarine ali u granicama budžeta. Predlaže promjenu čl.


19. pravilnika.
T u r k o v i ć iznosi, kako je na jučerašnjoj skupštini hrv. šum. društvo
doprinijelo zajedničkom udruženju imetak vrijedan desetke milijuna ne stav»
ljajući nikakovih ograda. Misli, da je ova svota o kojoj je govor neznatna
prema žrtvi hrv. šum. društva doprinesenoj na zajednički oltar udruženja. Ako
bude svaka podružina isticala veće, naročite svoje potrebe, malo će ostati za
zajedničku blagajnu.


Dr. Landikuši ć prihvaća izmjenu predloženu po Čirkoviću i daje
dodatak sa svoje strane.


Marinovi ć misli, da je u poslovniku stvorena ona ograda od */5 čla*
narine samo za ovu godinu. Odbor to može i izmijeniti jer glavna skupština
ima da prihvati konačnu redakciju poslovnika. Prihvaća izmjenu Čirkovićevu
i dodatak Landikušićev u nadi, da će s tim biti zadovoljena i sred. blagajna
i omogućen rad Slovencima. Misli samo, da podružine ne moraju zadržati cje»
lokupnu svotu, odredjenu poslovnikom, jer čl. 19. veli, da je to maksimalna
granica do koje smije ići izdatak u budžetu podružine. Bilo bi najbolje, da se
za podružine kod naredne glavne skupštine ustanovi naročita članarina.


Nakon toga se prima dodatak Landikušićev u čl. 19. poslovnika, te zadnja
alineja glasi: »No nikad ne smije redovni proračun podružine iskazati potrebe,
koje u skupnom iznosu prelaze petinu dohodaka od članarine, te polovinu
izvanrednih prihoda na području podružine. Svakoj podružini slobodno je uz
prethodno odobrenje upravnog odbora sabirati i posebne prihode za naročite
svrhe, koje prihode može uz dužnost naknadnog obračuna upotrebiti u te
svrhe.«


Nakon toga je primljeno na znanje izvješće blagajnikovo.


IV. točka dnevnog reda: Stanovište udruženja prema agrarnoj reformi.