DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja. 489


3. Za primanje imovine hrv. šum. društva bira se tajnik Marinović i bla*
gajnik Čeović.
4. Naredna sjednica, da ima biti u Sarajevu u prvoj polovici jula.
5. Glavna skupština, da bude u Beogradu u prvoj polovici septembra.
6. Ako glavna uprava dobije poziv na sudjelovanje kod ankete za pretres
nacrta lovskog zakona u Beogradu, da se izašalju iz svake pokrajine po jedan
član.
7. Da se upravi Ministarstvu molba za potporu i povišenje članarine.
8. Da Slovenci prijave na narednoj sjednici svoje nove članove, koji su
pristupili poslije odobrenja pravila.
9. Tiskati iskaznice za sve članove.
Nakon toga predsjednik zaključuje sjednicu u 7 sati p. p.
Iz VIII. radne sekcije.


POZIV,


Molim gospodu članove prosvjetnog odsjeka a i ostale članove J. Š. U.,
da potpisanom izvole po mogućnosti u roku od mjesec dana sa«
općiti mišljenje, kako bi se u našoj državi imalo rješiti pitanje izobrazbe lu=
garskog i tehničko^pomoćnog osoblja? Bili se moglo naći jedinstvenu podlogu
za regulisanje toga pitanja za cijelu državu ili bi bilo bolje, obzirom na stanje
šumarstva u pojedinim pokrajinama, to pitanje po pokrajinama zasebno
rješavati?


U Zagrebu, 22. juna 1922.


Za pročelnika VII. sekcije:


Prof. dr. A. Petračić, Šumarski dom.


Poziv na odborsku sjednicu.


Dne 10. jula o. g. i narednih dana održaće se VI. sjednica upravnog od»
bora ovog udruženja u Sarajevu (prostorije šum. direkcije), na koju se po*
zivate kao član glavne uprave.


Dnevni red:


1. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle sjednice (V.).
2. Izvješće tajnika.
3. Izvješće blagajnika.
4. Stanovište udruženja prema agrarnoj reformi (referent pročelnik V.
sekcije).
5. Stanovište udruženja u pitanju donošenja novog šumskog zakona (res
ferira delegat I. sekcije).
6. Izmjena pravila prigodom glavne skupštine J. Š. U.
7. Ustanovljenje programa za glavnu skupštinu u Beogradu.
8. Eventualije.
Zagreb, dne 15. juna 1922.


Predsjedništvo.