DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Službene vijesti.


Osobne vijesti.


Pokrajinski Namjesnik imenovao je dra. Vinka Kriškovića , javnoga
redovitoga profesora juridičkog fakulteta u Zagrebu, ispitivačem iz upravne
nauke i upravnog prava u ispitnom povjerenstvu za III. gospodarskosteoretski
državni ispit u gospodarskomsšumskom fakultetu kr. sveučilišta u Zagrebu.


#


Pokrajinski Namjesnik za Hrvatsku i Slavoniju imenovao je na temelju
§ 13. naredbe povjereništva za prosvjetu i vjere od 5. ožujka 1922. br. 5.243,


o ispitnim propisima za redovite slušače gospodarskosšumarskog fakulteta sve*
učilišta kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu, a na prijedlog profe=
sorskog zbora toga fakulteta javnog redovitog sveučilišnog profesora, dra.
Stjepana Bohničeka , predsjednikom ispitnog povjerenstva za I. teoretički
državni ispit u šumarskom odjelu gornjega fakulteta.
*


Ministarski savjet postavio je: za šumarskog nadsavjetnika u VI. činov*
nom razredu kod direkcije šuma u Sarajevu sa platom godišnjih 5500 dinara.
Duru Tel ar a, nadšumarnika kod iste direkcije; za šumarske savjetnike u


VII. činovnom razredu sa platom godišnjih 4500 dinara, kod šumske uprave
u Zavidovićima Ristu Stoj a novića , šumarskog nadinžinjera kod iste šum*
ske uprave; kod šumske uprave u Busovači Alfreda Lovasera , šumarskog
nadinžinjera kod iste šumske uprave; za nadšumarnika u VII. činovnom razs
redu sa platom godišnjih 4500 dinara kod kotarskog ureda u Travniku, Dra»
gutina K u b o v i ć a , šumarnika kod istog kotarskog ureda; za šumarskog nad*
inžinjera u VIII. činovnom razredu sa platom od godišnjih 3600 dinara kod
šum, uprave u Ključu Stojka Bojica , šumarskog inžinjerskog asistenta kod
iste šumarske uprave.
Ministarski savjet postavio je: za šumarskog referenta kod kotarskog
ureda u Bihaću Nikolu Sćurovskog , šumarskog savjetnika u Bosanskoj
Dubici; za upravitelja šumske uprave u Busovači Alfreda Lovasera , šumar*
skog nadinžinjera u Nemiloj, za personalnog referenta kod direkcije šuma u
Sarajevu Milana B a j i ć a , šumarnika u Bos. Novom, za šumarskog referenta
kod kotarskog ureda u Tešnju Omera Kajtaza , šumarskog nadinžinjera kod
direkcije šuma u Sarajevu, za upravitelja šumske uprave u Nemiloj Petra
Bambulović , nadšumara I. klase u Han Pijesku, za računovođu kod šum*
ske uprave u Han Kumpaniji Antuna Š t o r n a , šumara I. klase kod direkcije
šuma u Sarajevu, za kancelistu kod šumske uprave u Nemiloj Mustafu Bek*
t i ć a, kancelistu kod direkcije šuma u Sarajevu za podšumara kod taksacio»
nog biroa direkcije šuma u Sarajevu Mustafu L o g i ć a, podšumara kod šumske
uprave u Vrbanji. za šumara II. klase kod šumske uprave u Vrbanji Antuna
Černvsa , šumara II. klase kod šumske uprave u Nemiloj, svu devetoricu po
službenoj potrebi, i za nadšumara I. klase u IX. činovnom razredu i za upra*
vitclja šumske uprave u Han Pijesu Dušana Gakovića , privremeno ...
zionisanog nadšumara I. klase u Ključu.


*


Gradsko zastupstvo u Požega promaknuto je svoga šumarskog stručnjaka


g. Antuna Jančikovića u VI. činovni razred, podijelivši mu podjedno naslov
5*