DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1922 str. 38     <-- 38 -->        PDF

530 O iskorištavanju bosanskih hrastova.


Dojmovi, što ih učesnici nose sa takovih ekskurzija, treba da su potpuni
i trajni, tako da svaki od njih uzmogne na osnovu vlastitoga zapažanja stvarati
vlastite sudove i zaključke.


Da se poluči potpunost i trajnost dojmova to će reći, da ekskurzija uopće
dođe do1 svoje prave vrijednosti kao bitni sastavni dio obuke, potrebno je da
ona bude i metodički udešena. Ovamo spada prije svega orijentacija u terenu
te svestran prikaz svih prilika, koje su odlučne po gospodarenje i upravu, do*
nešen od onih stručnjaka koji rukovode ove radove.


Konačno ekskurzije ne smiju da budu fizički naporne, ... neracijonalni
potrošak fizičke energije smanjuje interes i pažnju učesnika te tako znatno
smanjuje njihovu obrazovnu vrijednost.


Polazeći sa ovih spoznaja te držeći na umu konačni cilj svake ekskurzije,
dadosmo se na pripravni rad. Moramo s osobit m priznanjem istaći, da smona
svakom koraku kod vlasnika (»Krndija d. d. gospodarska i šumarska indu*
strija«, »Našičko ribnjačarsko društvo« d. d., »Našička tvornica tanina i paro»
pila d. đ.«) kao i njihovih uprava (direktor i šumarski savjetnik Franjo Groger,
direktor g. Aleksandar Sorger, Sor, šumarnik Petar Rohn. direktori g. Živanović
i Vlaisavljević a i kod nadzorne šumarsko=policijske vlasti (g. inspektor Josip
Grunwald) naišli ne samo na skrajnju susretljivost i gostoprimstvo već i mnogo
razumijevanja za naše ciljeve, na kojom im ovom zgodom izričemo svoju
blagodarnos´t.


Program ekskurzije izgledao je ovako:


Utorak dne 6. VI. 1922. — Gornja Motičina.


1. Zajednički polazak — 5 sati u jutro — šumskom željeznicom do »Jabla*
nika«.
2. Pješice preko »Obradovog brda« (odio 19.. 20.) preko »Pijeskova« (odio21..
22.) — kulture hrasta i crnoga bora — na »Veliko debelo brdo« (odio 23.,
24., 25.) — garište, sječina, srednjodobna sastojina hrast i bukva.
3. Željeznicom kroz »Kerekuš dol« u »Marijin dol« do »Staklane« (lugar*
nica) — na Staklani kratki odmor sa okrijepom.
Poslije odmora:


4. Pješice preko »Bošnjakovog brda« (odio 50.) — čista hrastova sastojina
srednje dobe — na odio 49. (sječina) — preko »Gračevog brda« (odio 56., 57.,
58., 59.) (hrastove kulture) u »Rijeka dol« (kulture omorike crnoga bora i jele),
na kamenolom (majdan) ispod odjela 61.
5. Željeznicom natrag na »Staklanu« — objed.
Srijeda dne 7. VI. 1922 — D. Motičina.


U 5 sati zajednički odlazak sa kolima u D. Motičinu.


1. Kratki put pješice kroz »Hrastovac«, »Vis«, »Vladičin dol« (odio 2., 7.r
8., 9.) — hrastove, omorikove, crnog bora i ariševe kulture — (stara polja) —
proreda (odio 8.) — u »Šijivik« (»Gajić«) — kulture omorikove (Christbaum*
kulture).
2. S kolima povratak u šumski vrt kod šumarije D. Motičina, razgledanje
šumskog vrta, kratki odmor sa okrijepom.